Як знайти рівноважну ціну.

При аналізі ринку товару/послуги в якості одного з показників рівноваги необхідно розрахувати рівноважну ціну , тобто таку ціну товару або послуги, при якій попит на ринку буде дорівнює пропозиції. Зробити це можна двома способами: розрахунковим шляхом або графічно.
Вам знадобиться
  • калькулятор
  • лінійка
  • олівець
Інструкція
1
Напишіть функції попиту (зазвичай позначається як Qd) і пропозиції (зазвичай позначається як Qs), діючих на досліджуваному ринку товару/послуги. Щоб знайти рівноважну ціну графічним шляхом, побудуйте на графіку криві попиту та пропозиції (при цьому по вертикальній осі ординат прийнято відкладати ціну товару або послуги, а по горизонтальній осі абсцис - об'єм).
2
Оскільки при рівновазі на ринку попит дорівнює пропозиції, прирівняти праві частини рівнянь попиту та пропозиції між собою. Графічно рівність буде розташовано в точці перетину кривих попиту і пропозиції.
3
Вирішивши рівняння, знайдіть значення рівноважної ціни для досліджуваного ринку. Будь-яка ціна для розглянутого товару або послуги, яка буде вище рівноважної, викличе на ринку надлишок пропозиції, оскільки зацікавлені в прибутку виробники збільшать обсяг виробництва, а покупці з меншою охотою будуть купувати даний товар. Якщо ж ціна буде нижче рівноважної, то на ринку почнеться дефіцит пропозиції, оскільки попит на товар збільшиться, але не всі продавці захочуть реалізовувати товар з меншою вигодою. При цьому на графіку рівноважної ціною товару буде значення точки перетину кривих попиту і пропозиції на вертикальній осі.
Корисна порада
Врахуйте, що іноді на ринку товару/послуги виникає ситуація, коли встановлення рівноваги неможливо, тобто криві попиту і пропозиція не матимуть точки перетину. Це можливо в двох випадках. По-перше, коли виробництво товару та послуги вимагає настільки високих витрат, що жоден покупець не захоче або не зможе придбати даний товар за вказаною ціною. І другий випадок: коли вироблений товар чи послуга зовсім марні для споживача, і тому не буде покупця, який захоче придбати даний товар.