Як поліпшити ліквідність на підприємстві. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства.

Ліквідність підприємства є одним із проявів його фінансової стійкості. Під нею розуміється здатність компанії своєчасно виконувати зобов'язання. Ліквідним є підприємство, яке в змозі виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи поточні активи.
Інструкція
1
Ліквідність підприємства визначається на основі відносних показників. Коефіцієнт абсолютної ліквідності відображає здатність фірми виконувати свої короткострокові зобов'язання за рахунок реалізації грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Даний коефіцієнт показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена в найкоротші терміни. Головним фактором, що збільшує абсолютну ліквідність, є своєчасне і рівномірне погашення дебіторської заборгованості.
2
Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує здатність компанії покрити поточні зобов'язання за рахунок повного погашення дебіторської заборгованості. В даному випадку з розрахунку виключаються виробничі запаси, як найменш ліквідна частина поточних активів. Якщо зростання даного коефіцієнта пов'язаний зі збільшенням простроченої дебіторської закладеності, то це не є позитивним аспектом діяльності підприємства. Щоб збільшити швидку ліквідність, необхідно сприяти зростанню забезпеченості запасів власними оборотними коштами. Це можливо при нарощуванні власних оборотних коштів і зниження рівня запасів.
3
Коефіцієнт поточної ліквідності показує можливість розраховуватися за поточними зобов'язаннями за умови погашення короткострокової кредиторської заборгованості і реалізації поточних запасів. Для підвищення даного коефіцієнта необхідно нарощувати власний капітал підприємства і стримувати зростання необоротних активів і довгострокової дебіторської заборгованості.
4
Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності на підприємстві будуть залежати від факторів, що викликали їх зниження. До зовнішніх причин можна віднести спад виробництва в країні, банкрутство боржників, застарілі технології, недосконалість законодавства і т.д. Щоб знизити вплив даних фактором предпріятяіе може випустити в обіг нові акції для залучення коштів.
5
До внутрішніх факторів зниження ліквідності відносяться дефіцит власних обjротних коштів, зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, недосконалість цінового механізму, низька договірна дисципліна. В даному випадку підприємству необхідно своєчасно погашати дебіторську заборгованість. Домогтися цього можна, проводячи факторингові операції або укладаючи договір-цессию, тобто поступку вимог та передачу права власності. Крім того, необхідно вдосконалювати договірну роботу і посилювати договірні вимоги.