Як написати навчальний посібник.

Навчальний посібник - це друковане видання, розроблене для допомоги студентам у вивченні якого-небудь навчального предмета. Від звичайної наукової літератури навчальні посібники відрізняються тим, що не тільки містять теоретичний матеріал, але і включають різноманітні практичні завдання і запитання. Багато викладачів, які читають лекційні курси, часто стикаються з необхідністю написання навчальних посібників для більш якісного засвоєння студентами пройденого матеріалу.
Інструкція
1
Незалежно від предмета та курсу будь-який навчальний посібник має відповідати ряду вимог. Перш за все воно повинно відповідати існуючій навчальній програмі того курсу, для якого готується посібник . Тому, перш ніж приступати до створення посібника, визначте основні цілі досліджуваного курсу в підготовці фахівця. Позначте завдання навчання і виховання, які повинні бути вирішені в процесі викладання. Згодом ці відомості ви повинні сформулювати у "Запровадження" вашого посібники.
2
Складіть чітку структуру навчального посібника. Пам'ятайте, що викладений у ньому теоретичний матеріал повинен відповідати навчальній програмі курсу, розробленої на основі державного освітнього стандарту. Дуже важливо, щоб послідовність викладу матеріалу в навчальному посібнику відповідала послідовності лекційного курсу і темам програми. В іншому випадку у студентів можуть виникати труднощі з пошуком і засвоєнням необхідних відомостей.
3
Працюючи над теоретичним матеріалом кожного розділу, пам'ятайте, що інформація має бути викладена максимально доступним, зрозумілим мовою. Бажано уникати надмірного зловживання спеціальними термінами і складносурядними реченнями. Важливо, щоб після ознайомлення з текстом, у студентів залишалася ясне розуміння прочитаного. Всі використовувані спеціальні або іноземні терміни повинні мати розшифровку і пояснення.
4
Навчальний посібник передбачає не тільки виклад теоретичного матеріалу, а й допомогу учням у підготовці до практичних занять. Тому кожну тему вашого навчального посібника ви повинні супроводити переліком питань для самоперевірки і списком наукових праць, що відбивають дану проблематику. Бажано також включити в кожну главу можливі теми рефератів і доповідей. При цьому кожна теоретична тема (глава) в кінці повинна містити чітко сформульовані висновки з викладеного матеріалу.
5
Кожний навчальний посібник має бути оформлено з дотриманням усіх вимог, прийнятих в науковій літературі і типографике. Простежте за правильністю та повнотою оформлення всіх виносок, додатків і схем, включених в посібник . Особливу увагу приділіть загального списку літератури, вміщеного в кінці посібника. Кожне видання в ньому має містити повні дані про його авторів, назві, дату виходу і видавництві. Ці відомості в майбутньому будуть дуже корисні студентам при самостійній роботі з курсом.
Корисна порада
Графіки та схеми значно полегшують сприйняття й засвоєння теоретичного матеріалу. Не нехтуйте можливостями, які представляють таблиці, схеми та малюнки. Вони не тільки прикрасять вашу роботу, але і допоможуть студентам краще зрозуміти викладені відомості.