Як організувати складський облік.

Від правильної організації складського обліку залежить багато чого. Склади повинні оперативно постачати виробництво матеріалами, комплектувати готовою продукцією, відвантажувати і т.д. А для цього необхідно вчасно подавати повну інформацію про наявність або русі товару. Враховувати товар можна в одиницях виміру, штуках або в упаковках. Також прийнятний партійний облік.
Інструкція
1
Оберіть найбільш прийнятний для вас метод складського обліку : сортовий або партійний.
2
При сортовому способі товар зберігається на складі за найменуваннями. Для полегшення обліку бажано привласнити кожному його виду номенклатурний номер (артикул). Кожен знову надійшов товар приєднується до продукції того ж найменування. Матеріально-відповідальні особи повинні вести облік товарів в натуральному вираженні (наприклад, в кілограмах, в упаковках або в штуках). Облік ведеться на основі прибуткових і видаткових товарних документів у спеціальних журналах (на папері або в електронному вигляді).
3
При партійний способі кожна знову надійшла партія зберігається окремо від раніше отриманого товару. На неї заводиться спеціальна картка обліку із зазначенням кількості товару в партії і дати надходження. Цей метод прийнятний при обліку насипних товарів або якщо склад обробляє всього один вид продукції.
4
Відпускається товар за накладними, в яких вказується одержувач, дата відвантаження, найменування (артикул), кількість і вартість. При виявленні бракованої продукції складається акт на списання. Будь-який рух товару має бути задокументовано.
5
Все складські документи здаються в бухгалтерію, де їх перевіряють і ставлять на облік в кількісному і грошовому вираженні, або списують з обліку (якщо документ видатковий). Для забезпечення точності обліку бажано вести бухгалтерський і складський облік паралельно і періодично виробляти звірки даних.
6
Якщо асортимент товарів широкий, то потрібно організувати адресну систему зберігання. При цьому весь склад розбивається на комірки з унікальними номерами (можна використовувати буквено-цифрові позначення) і в картці обліку товара вказується адреса, на якому той зберігається. Цей метод дозволяє швидко відшукати потрібну продукцію, а також полегшує проведення інвентаризацій.
7
Повна інвентаризація повинна проводитися мінімум раз на рік. Але для більш точного обліку бажано проводити її не рідше, ніж раз на місяць. Інвентаризація - це процедура звірки фактичної наявності товару (шляхом фізичного підрахунку) і облікових даних. За результатами звірки проводиться коригування облікових даних, якщо є розбіжності.
Корисна порада
Сучасний складський облік ведеться за допомогою комп'ютерних технологій. Наприклад, тут можна знайти великий перелік програм для ведення обліку на складі: http://itshareware.by.ru/finance/warehouse/index.shtmlА тут можна знайти зразки корисних складських документів: http://www.buhsoft.ru/? title = bp9.php
Облік товара формально можна розділити на три етапи: надходження, переміщення в місця зберігання та продаж. При надходженні від продавця відповідно до законодавства товари повинні супроводжуватися такими документами, як товарно-транспортні накладні, товарні накладні, рахунки-фактури і т.д. Якщо ж при поставці були надані не всі документи, то товар оформляється за договором комісії і виписується приймальний акт.
Інструкція
1
Випишіть довіреність співробітнику організації, який прийматиме товар, що надійшов по залізної договорі або авіаперевезеннями. Він має з'явитися на місце прийому товара з паспортом. При прийомі товара на станції або надійшли іншим видом транспорту представник повинен перевірити стан місця перевезення (вагона або контейнера), в якому був доставлений товар, в присутності представників перевізника. Після цього він приймає вантаж по товарно-транспортної накладної, один примірник якої залишається у продавця, інший повинен бути переданий вам, як покупцю.
2
При отриманні товара на склад копія прибуткової накладної та супровідні документи мають бути віддані в бухгалтерію.
3
Якщо кількість товара або його якість не відповідає поданим документам, то випишіть акт, в якому повинна бути поставлена підпис співробітника, приймаючого вантаж, і представника постачальника.
4
Після отримання товара зафіксуйте в книзі (журналі) обліку довіреностей номер і дату супровідних документів.
5
Випишіть прибутковий ордер, який фіксує надходження товара на склад. Якщо ви є платником ПДВ, то угода повинна містити такий документ, як рахунок-фактура. Її отримання зафіксуйте в книзі покупок.
6
При продажу товара випишіть накладну в чотирьох примірниках: перші два залишаються у вас (для бухгалтерії і для обліку на складі), дві інші передайте покупцеві (для бухгалтерії та надання на склад покупця).
7
До товарної накладної, якщо ви є платником ПДВ, обов'язково випишіть рахунок-фактуру в трьох примірниках. Один примірник залиште у себе, два інших віддайте покупцю. Рахунки-фактури повинні бути збережені і враховані в книзі продажів.
8
Якщо на складі на момент проведення операції немає необхідної кількості товара, то випишіть видаткову накладну з фактично відпущеними кількістю товара. Покупець або його представник повинен розписатися в отриманні товара на накладній. Він перевіряє наявність товара, документів, сертифікатів якості і т.д. Після цього матеріально відповідальна особа доставляє товар на територію складу своєї організації і передає його комірнику.
9
Якщо ви є платником ПДВ, розрахуйте на підставі книги покупок і книги продажів суму податку на додану вартість підлягає сплаті в бюджет.
10
відзвітувати до контролюючих органів на підставі отриманих та виданих документів в процесі торгівлі.
Зверніть увагу
Зверніть увагу на заповнення документів та їх відповідність вимогам бухгалтерського обліку. В документах повинні стояти підписи та печатки обох сторін, все рядки і графи накладних і рахунків-фактур повинні бути заповнені і достовірні.
Корисна порада
При надходженні товару від постачальника обов'язково перевірте збереження товару після його транспортування і зафіксуйте його пошкодження в присутності представника постачальника.