Як визначити норму прибутку.

Норма прибутку - це показник, який визначається як процентне співвідношення прибутку за деякий період часу до авансованого на початку його капіталу. В такому випадку кажуть про норму прибутку на активи або інвестиції. При відношенні прибутку до витрат, необхідним для її отримання, отримують норму рентабельності.
Інструкція
1
Іншими словами, даний показник відображає приріст капіталу (виробничих фондів), який був вкладений у виготовлення товарів і послуг. При цьому авансовані засоби включають витрати на виробництво і заробітну плату робітникам. Зазвичай норма прибутку розраховується за рік.
2
Такий коефіцієнт чітко дає характеристику діяльності фірми. Норма прибутку визначається двома групами факторів: внутрівиробничими і ринковими. Головний фактор, що визначає її - маса прибутку. Все, що веде до збільшення останньої, позначатиметься не ступеня вигідності бізнесу.
3
Норма прибутку залежить також від складу коштів, авансованих у виробництво, зокрема від питомої ваги оплати праці працівників. Припустимо, на двох підприємствах вкладено однакову кількість коштів у виробництво, але на одному з них витрачено більше коштів на наймання робочої сили. Тоді саме тут, за умови, що інші фактори залишаються незмінними, буде отримано більше прибутку, а значить, буде вище і її норма.
4
Річна норма прибутку залежить і від швидкості обороту коштів, які у процесі виробництва. При збільшенні швидкості обороту, витрачені гроші повертаються власнику бізнесу швидше. В цьому випадку зростають обсяги виробництва, збільшується прибуток, а отже, і ефективність діяльності фірми.
5
Підвищенню розглянутого нами показника сприяє економія витрат на засоби виробництва. Зберегти їх можна, використовуючи прогресивні технології, збільшуючи кількість робочих змін на добу. В результаті чого виробничі витрати знижуються, що збільшує прибуток фірми.
6
Норма прибутку залежить також від коливання цін на ринку і від макроекономічного стану в цілому. Її функціональне призначення полягає в тому, що фірми-монополісти використовують цей показник для встановлення та регулювання цін. З іншого боку, для суспільства норма прибутку регулює співвідношення між попитом і пропозицією, у випадках, коли даний коефіцієнт не має великого відмінності в різних галузях.
Норма прибутку є однією з ключових категорій в ринковій економіці. Цей показник використовується монопольними підприємствами для регулювання цін на продукцію. Вона також показує ступінь рівноваги між пропозицією і попитом.
Вам знадобиться
  • - калькулятор;
  • - комп'ютер.
Інструкція
1
Ведіть розрахунок норми прибутку за рік. Визначення норми прибутку ведеться за двома групами факторів: ринковим і внутрішньовиробничих. Маса прибутку є головним фактором, що впливає на величину норми прибутку. Чим вище маса прибутку, тим більш вигідним вважається бізнес.
2
Враховуйте при розрахунку норми прибутку авансовані у виробництво кошти та витрати на оплату праці співробітників. Приймайте до уваги швидкість обороту коштів, які використовуються під час виробництва, додаткову вартість і органічна будова капіталу. Збільшення швидкості обороту веде до зростання обсягів виробництва, що в свою чергу впливає на збільшення норми прибутку. Якщо відбудеться зростання органічної будови засобів, то норма прибутку придбає тенденцію до зниження. Норма прибутку залежить також від економії витрат на засоби виробництва. При зниженні виробничих витрат збільшуватиметься норма прибутку підприємства. Її значення залежить від макроекономічного стану на ринку і коливання цін.
3
Розрахуйте авансовані кошти у виробництво підприємства перед початком розрахункового періоду. Ці кошти складаються з витрат на заробітну плату співробітників фірми і вартості витрачених коштів на виробництво продукції.
4
Розрахуйте прибуток підприємства за розрахунковий період. Прибуток показує, наскільки дохід від продукції підприємства перевищує витрати на виробництво продукції. Як правило, розрахунок прибутку ведеться за рік, тому під нормою прибутку подразумевают завжди річну норму прибутку.
5
Розрахуйте норму прибутку, яка дорівнюватиме відношенню прибутку до авансованих засобам. Норма прибутку представляється зазвичай у відсотковому співвідношенні. Що показник норми прибутку, тим більш рентабельним вважається підприємство.