Як скласти план роботи школи. Як скласти план сан пост в школі.

Від того, наскільки добре будуть продумані всі частини плану роботи освітнього закладу, багато в чому залежить результативність діяльності педагогічного колективу та учнів школи . План повинен бути складений відповідно до нормативних документів, а також мати свою спрямованість.
Інструкція
1
План роботи школи , як правило, складається на один рік. У його розробці беруть участь не тільки керівник школи і його заступники, а й представники профспілкової організації та делегати від вчительської громадськості.
2
Цей документ охоплює всі сторони шкільного життя. Він повинен бути складений відповідно до Закону "Про освіту" та строго дотримуватися федеральних стандартів.
3
У ньому необхідно відобразити роботу з педагогічним колективом. Наприклад, запланувати підвищення кваліфікації працівників освіти (навчання на курсах, атестація вчителів, організація семінарів та круглих столів). Потрібно продумати ефективну роботу методичних об'єднань педагогів, а також участь кращих вчителів в конкурсах професійної майстерності чи національних проектах.
4
Поставте цілі і завдання у навчанні школярів. Наприклад, домогтися ста відсотків успішності учнів і п'ятдесяти відсотків якості знань. Потрібно написати, яким способом ви плануєте досягти даних показників у навчанні. Наприклад, можна запланувати збільшення кількості навчальних годин на вивчення окремих дисциплін або індивідуальну роботу зі слабо устигаючими учнями, можна продумати роботу різних курсів або додаткових занять за рахунок коштів освітньої установи.
5
В плані повинна бути відображена також виховна робота педагогічного колективу на рік. Потрібно визначитися з пріоритетним напрямком у виховній діяльності, наприклад, запланувати роботу по духовно-моральному вихованню школярів. Далі вам потрібно продумати заходи, які будуть проведені в школі відповідно до обраного напрямком. Відобразіть в плані також і роботу різних гуртків.
6
Обов'язково продумайте форми роботи з батьками. Наприклад, потрібно відзначити питання про створення Опікунської ради в школі, а також систематичного проведення загальношкільних зборів та засідань батьківського комітету.