Як вирішувати завдання з геометрії на трикутники.

Трикутник - одна з основних фігур геометрії , що володіє шістьма основними елементами (три внутрішніх кута A, B, C і три відповідно протилежні їм сторони). Рішення складних математичних задач зводиться до вирішення декількох простих, хоча б одна з яких буде завданням на трикутники.
Інструкція
1
Засвойте основні теореми геометрії . Без знання ознак рівності і подібності трикутників взагалі неможливо навчитися вирішувати геометричні завдання . Повторюйте їх регулярно по шкільному підручнику.
2
Для вирішення кожної завдання робіть невеликий креслення, щоб візуально уявити ситуацію. На ньому підпишіть довжини сторін, величини кутів. Вчитайтеся в текст завдання і запишіть умову.
3
Пам'ятайте, що сторони трикутника пов'язані співвідношенням (три «нерівності трикутника»): a
4
Для успішного вирішення геометричних задач корисно і необхідно знати деякі теореми і наслідки з них. До них відносяться: теорема косинусів (з ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2-2abcos c - для остроугольного трикутника, з ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2 + 2abcos c - якщо кут С тупий), теорема синусів, яка стверджує, що довжини сторін будь-якого трикутника пропорційні синусам протилежних кутів, теорема тангенсов.
5
Знайте про чотири чудових точках і лініях трикутника та його властивості. Три медіани перетинаються в одній точці, яка називається центром маси тонкої трикутної пластини. Кожна медіана ділиться точкою у відношенні 2: 1. Висоти трикутника перетинаються в одній точці. Три серединних перпендикуляра до сторін трикутника перетинаються в одній точці - центрі описаної близько трикутника окружності. Бісектриси трьох внутрішніх кутів трикутника перетинаються в одній точці - центрі вписаною в трикутник кола.
6
Не забувайте основні співвідношення між елементами в прямокутному трикутнику, теорему Піфагора, яка буде вашим головним помічником у вирішенні завдань. Зустрічаються завдання на обчислення площі трикутника за формулою. Випишіть формули на окремий аркуш паперу, і ви відразу зрозумієте яку саме потрібно застосувати.