Як скласти психолого-педагогічну характеристику.

Складання психолого-педагогічних характеристик - важливий момент у роботі педагогів та психологів з конкретним учням. Цей документ дозволяє підвести підсумки роботи з дитиною, його обстеження, грамотно викласти результати обстежень, спостережень, а крім того, дати практичні рекомендації щодо подальшого розвитку дитини для всього оточення - педагогів, батьків.
Інструкція
1
Напишіть заголовок «Психолого-педагогічна характеристика» по центру рядка, на наступному рядку вкажіть, на кого вона складена: прізвище, ім'я та по батькові учня.
2
Вкажіть построчно відомості про дитину - дату народження, клас, освітній заклад, в якому навчається дитина, домашня адреса і телефон, а також прізвища, імена і по батькові батьків. Останнє знадобиться для інших фахівців, які, можливо, не близько контактують з родиною.
3
Опишіть загальне враження про дитину, який його зовнішній вигляд, поведінка в ситуації обстеження, спілкування.
4
Вкажіть відомості про сім'ю дитини, найближчому соціальному оточенні і рівні актуального розвитку дитини.
5
Опишіть особливості психофізичного розвитку - рівень працездатності, розвитку великої і дрібної моторики, зорово-просторових орієнтацій, сприйняття, особливості уваги, пам'яті та мислення, на підставі проведеного обстеження.
6
Разом з учителем або на підставі його даних проаналізуйте рівень сформованості навчальних навичок. Відзначте, наскільки знання, вміння та навички відповідають вимогам програми. Позначте існуючі труднощі навчального характеру в математиці, письмі та читанні. Якщо немає виражених труднощів у навчанні, потрібно описувати навчальну діяльність за параметрами: успішність, рівень знань, кругозір, начитаність, розвиток мови, інтерес до вченню, притаманні здатності в навчанні, здатність до навчання.
7
Опишіть особистісні особливості учня. Вкажіть спрямованість позанавчальних інтересів, здатності до якогось виду діяльності, якщо є. Відзначте виражені особливості темпераменту і характеру, які проявляються в навчальній діяльності - працездатність, рухливість, товариськість, старанність, активність.
8
Позначте емоційно-поведінкові особливості - рухливість емоційної сфери, загальний емоційний фон, як складаються стосунки з колективом, вчителями, батьками, які проблеми існують.
9
На підставі наведених фактів зробіть загальні психолого-педагогічні висновки про причини наявних проблем в поведінці, навчанні або відносинах. Вкажіть конкретні шляхи подолання труднощів. Дайте рекомендації іншим фахівцям, батькам по подальшій взаємодії, корекційної або педагогічної роботи.
10
Підпишіть самі і завірте характеристику у керівника, проставте дату та печатку установи.