Як написати реферат за статтею.

Написання рефератів - це не тільки невід'ємна частина навчального процесу школярів і студентів, а й поширений вид науково-дослідної роботи. Основне призначення реферату - стислий виклад теоретичного матеріалу в рамках певної тематики. Реферати можуть бути написані як з цілого кола джерел, так і по окремих монографіям або статтями. Але незалежно від виду та кількості джерел, принципи підготовки реферату завжди одні й ті ж.
Інструкція
1
Написати реферат з однієї статті простіше, ніж з цілої низки наукових робіт, проте і ця, не перший погляд, зовсім не складна робота вимагає уваги і дотримання певних правил. В першу чергу, ви повинні твердо пам'ятати, що реферат не передбачає викладення власної думки автора, якщо тільки справа не стосується автореферату.
2
Відповідно, головна ваша задача при підготовці реферату - максимально точно й об'єктивно сформулювати реферованих матеріал. При цьому ви повинні враховувати, що обсяг реферату завжди набагато менше обсягу досліджуваного матеріалу. Тому вам доведеться не просто переказати засвоєні відомості, але сформулювати їх більш стисло, відбираючи тільки найважливіше.
3
Перш, ніж починати писати реферат по статті, уважно прочитайте її повністю і осмислите. Виділіть у прочитане найбільш важливі на ваш погляд думки і тези. При необхідності випишіть їх на чернетку в конспективно формі. Постарайтеся створити на основі отриманих тез цілісну структуру викладеного матеріалу. Особливу увагу зверніть на логічність і послідовність розповіді.
4
Будь реферат, як і всяка інша наукова робота, передбачає відповідність певній встановленою формою. Зокрема, реферат повинен складатися як мінімум з трьох основних частин: вступу, основної частини і висновку. Залежно від обсягу і особливостей досліджуваного матеріалу, основна частина може бути розбита на декілька взаємопов'язаних підпунктів (глав і параграфів).
5
Вступ повинен розкривати актуальність теми, позначати поставлені в роботі мети і завдання і, в деяких випадках, відомості про автора реферованих матеріалу. У висновку містяться основні висновки, зроблені протягом роботи. Причому якщо основна частина реферат розбита на кілька розділів, у висновку мають бути відображені висновки по кожній окремій главі і один загальний для всієї роботи.
6
Під час написання реферату не забувайте, що ви не повинні переписувати текст автора дослівно. Кожна ідея має бути осмислена вами і сформульована своїми словами. Якщо вам необхідно викласти якусь думку буквальними словами автора, ви повинні оформити використовувані фрази у вигляді цитати і дати посиланням вказівку на оригінальне джерело. Майте на увазі, що прямі цитати не можуть займати більше 1/3 об'єму кожної сторінки вашої роботи.
7
Оптимальний обсяг реферату повинен складати приблизно 10-15 друкованих сторінок формату А4. Реферат завжди оформлюється відповідно до державного стандарту, прийнятим у вітчизняній науці. Це значить, що він повинен мати головний (титульний) аркуш, план, безпосередньо текст реферату та список використаних джерел. Якщо для пояснення викладеного матеріалу потрібні які-небудь схеми або малюнки, вони додаються після основного тексту перед переліком джерел.