Як знайти частину числа, вираженого дробом.

Для знаходження заданої частини будь-якого числа (в тому числі і вираженого дробом) його слід розділити на розмір цієї самої частини. Послідовність дій при цьому буде відрізнятися в залежності від форми запису дробу - звичайної, змішаної або десяткового. У перших двох випадках отриманий результат, можливо, буде потрібно перетворити до змішаної дробу.
Інструкція
1
Якщо вихідна дріб записана в звичайній формі, то цей крок треба пропустити, а якщо у формі змішаної дробу (тобто ціла частина відокремлена від дробової - наприклад, 4 4/7), то почати треба з перетворення змішаної дробу в дріб звичайну. Для цього спочатку треба цілу частина помножити на знаменник дробової частини (4 * 7 = 28), а потім збільшити чисельник дробової частини на отриманий результат (4 + 28 = 32). Отримана таким способом звичайна дріб (32/7) буде назватися неправильною, оскільки її чисельник більше знаменника.
2
Якщо чисельник звичайного дробу без залишку ділиться на заданий розмір частини, то достатньо просто розділити чисельник на цей заданий розмір. Наприклад, якщо потрібно знайти одну чверть від дробу 32/7, то після ділення вийде 8/7. Залишиться записати результат у вигляді змішаної дробу, як це описано в четвертому кроці.
3
Якщо ж чисельник не можна без залишку розділити на задану частина , то треба знаменник помножити на розмір цієї частини. Наприклад, якщо потрібно знайти третину від 32/7, то відповіддю буде дріб, у якої в чисельнику залишиться 32, а в знаменнику буде 7 * 3 = 21, тобто 32/21.
4
Запишіть знайдену частина числа , вираженого дробом, у формі змішаної дробу, якщо її чисельник більше знаменника. Для цього чисельник розділіть без залишку на знаменник - отримане число буде цілою частина ю змішаної дробу. Залишком від ділення замініть чисельник, а знаменник залиште без змін. Наприклад, якщо обчислена частина дрібного числа дорівнює 32/21, то у формі змішаної дробу її треба записати як 1 11/21.
5
Якщо вихідне число, частина від якого треба розрахувати, записано у формі десяткового дробу, то алгоритм обчислень буде складатися з єдиною операції ділення. Десяткову дріб можна розділити на заданий розмір частини в стовпчик або за допомогою калькулятора. А найпростіше скористатися пошуковою системою Google - замість пошукового запиту можна ввести потрібне математичне дію і пошуковик покаже його результат. Наприклад, якщо треба знайти третину від десяткового дробу 4,571, то введіть запит «4,571/3».
Зверніть увагу
Дроби використовують в математиці, щоб коротко позначити частину розглянутої величини. Але якщо є частина, то обов'язково є і ціле (те, чому була взята ця частина). Знаючи ціле, можна знайти його частину, зазначену відповідної дробом. Щоб знайти дріб (частина) від числа, потрібно це число помножити на дану дріб. Приклад.
Корисна порада
як знайти частину від числа, вираженою дробом? Для цього чисельник розділіть без залишку на знаменник - отримане число буде цілою частиною змішаної дробу. Залишком від ділення замініть чисельник, а знаменник залиште без змін. Наприклад, якщо обчислена частина дробового числа дорівнює 32/21, то у формі змішаної дробу її треба записати як 1 11/21.