Як збільшити власні кошти.

Проблеми отримання банківського кредиту зараз набули особливої гостроти, а також стали питанням виживання для великої кількості підприємств. У свою чергу, безліч банків стали з більшою обережністю здійснювати видачу кредитів. Самим основним питанням є здатність потенційного позичальника повернути борг. При цьому банки оцінюють компанію за досить численним критеріям, і в такому списку займає не останню роль коефіцієнт забезпеченості фірми власними оборотними коштами .
Інструкція
1
Коефіцієнт забезпеченості власних оборотних коштів відноситься до коефіцієнтів фінансової стійкості компанії. Він характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, які необхідні для його фінансової стійкості. Розраховується цей коефіцієнт за такою формулою: сума власного капіталу мінус співвідношення необоротних активів до оборотних.
2
У вигляді доходів майбутніх періодів, як правило, відображаються доходи по триваючим операціях, які показують, що такий дохід є постійним протягом дії часу договору (наприклад, оренда, лізинг, абонентське обслуговування та комунальне забезпечення). При цьому, коли коефіцієнт забезпеченості власними коштами є невисоким, то шанси на отримання позики значно зменшуються. Однак є різні способи, що дозволяють змінити структуру бухгалтерського балансу так, щоб досягти збільшення цього коефіцієнта.
3
У свою чергу, щоб збільшити власні кошти, необхідно зменшити значення показника оборотних активів, збільшити власний капітал і знизити необоротні активи.
4
Існує кілька способів застосування такого впливу. Підприємство може списати в дохід кредиторську заборгованість. У такому випадку величина власного капіталу збільшиться. Однак даний метод може бути допустимо тільки щодо заборгованості по кредиту, за якою строк позовної давності минув.
5
Також, компанія може укласти контракт купівлі-продажу акцій, який буде з відстрочкою платежу. Подібний договір зможе зменшити необоротні активи і збільшити оборотні. Якщо насправді фірма не має наміру відчужувати на користь іншої особи свої акції, тоді в зазначений документ можна включити додаткову умову про відстрочку платежу, а також вказати, що в ситуації несплати покупної вартості цих акцій у встановлений термін вони підлягають поверненню продавцеві.
6
Зменшення показника необоротних активів збільшує значення коефіцієнта забезпеченості власними коштами фірми. Збільшення оборотних активів, навпаки, зменшує його значення.