Як написати програму додаткової освіти. Як скласти додаткові роботи.

Будь-яке установа, де займаються навчанням і вихованням дітей, має працювати за програмою. Це стосується не тільки загальноосвітніх шкіл та дитячих садків, а й різних гуртків, секцій та студій. Принцип варіативності педагогічного процесу допускає застосування різних програм, у тому числі авторських і експериментальних. Вони повинні відповідати російському законодавству. Крім того, будь-яку програму необхідно оформити відповідно до методичних рекомендацій, розроблених Міністерством освіти.
Вам знадобиться
  • - методичні розробки по темі.
Інструкція
1
Будь-яка програма починається з титульного аркуша. Вкажіть повне найменування вашого закладу додаткової освіти. Напишіть, як називається ваша програма, де і ким вона була затверджена, а також вік дітей і період, на який розрахована програма. На титульному аркуші мають бути прізвище, ім'я та по батькові автора або групи авторів, рік розробки і місто, в якому знаходиться ваша установа. Оформляється титульний лист відповідно до Держстандарту Р 6.30-97
2
Напишіть пояснювальну записку. У ній необхідно вказати спрямованість вашого гуртка або студії (естетична, туристсько-краєзнавча, спортивна і т. Д.). Розкажіть, наскільки ваша програма педагогічно доцільна і в чому полягають її новизна і актуальність. Детально розкажіть про вік дітей і терміни реалізації. Коротко скажіть, якій формі припускаєте проводити заняття. Напишіть, якого результату ви чекаєте і як його перевірити.
3
Складіть навчально-тематичний план. Це таблиця, в якій вказані розділи та теми курсу, а також кількість годин на їх вивчення. Програму, яка розрахована на декілька років, необхідно розбити по роках навчання. Вкажіть, скільки годин, відведених на кожну тему, будуть використані на теоретичні та практичні заняття. У системі додаткової освіти, на відміну від школи, практичних занять має бути більше. Викладач сам розподіляє години занять.
4
Опишіть зміст освітнього процесу. Розкрийте зміст тем і розділів, які ви вже вказали в навчально-тематичному плані. Вкажіть теоретичні питання, які передбачається розглянути, і практичну діяльність. Кількість годин в цьому розділі писати не потрібно.
5
У розділі «Методичне забезпечення» розкажіть про методи навчання. Цей розділ включає в себе опис форм занять по кожній темі, в тому числі і таких, як конференції, семінари, екскурсії. Опишіть методи організації навчального процесу, а також форму підсумкових занять по кожній темі або розділу.
6
Складіть список літератури. Він може складатися з двох частин. Один список використовує педагог у своїй роботі, інший - рекомендований учням. Може бути і окремий список для батьків. Бібліографічний покажчик в даному випадку складається точно так само, як і при написанні будь-яких інших наукових робіт. Зручніше складати алфавітний список, в якому зазначено прізвище та ініціали автора, назву роботи, рік і місце видання.
Зверніть увагу
У навчально-тематичному плані відводяться окремі години на комплектування груп, ввідний і підсумкове заняття, концерти, виставки, змагання та інші заходи. Якщо ви плануєте екскурсію або гру, обов'язково вкажіть це у змісті освітнього процесу і вкажіть місце і время.Вопроси, які ви збираєтеся розглядати в ході вивчення тих чи інших тем, у змісті освітнього процесу необхідно писати в називному відмінку.
У будь-якому загальноосвітньому закладі дітям не тільки дають знання, але також їх виховують, формують у них прагнення до прекрасного. Робота гуртків і секцій, позаурочна діяльність учнів грають велике значення в розвитку особистості дитини. Тому до складання програми з додаткової освіти потрібно підходити грунтовно, продумуючи всі її аспекти ретельним чином.
Інструкція
1
Вкажіть назву або номер установи, для якого складена програма.
2
Повідомте терміни реалізації даної програми з додаткової освіти.
3
Сформулюйте мету і завдання в програмі. Наприклад, можна розвивати естетичне сприйняття у дітей або познайомити їх з історією російського фольклору, а також навчити хлопців деяких елементів народного промислу. Можна запланувати розвиток у хлопців патріотизму або їх фізичної підготовленості.
4
Перерахуйте назва колективів, що ведуть свою діяльність на базі даного навчального закладу та їх спрямованість. Наприклад, можна відзначити роботу Клубу авторської пісні "Дебют", основним напрямком якого є патріотичне виховання.
5
Включіть в один з розділів програми план роботи кожного колективу. Керівник цих гуртків повинен написати теми занять, дати їх проведення, а також режим роботи колективу (із зазначенням днів тижня і часу). Відзначте заплановані показові виступи, "дні відкритих дверей", виставки, конкурси, конференції і т.д. Не забудьте вказати вікові групи дітей, що займаються в тому чи іншому колективі.
6
Якщо ви плануєте розвивати краєзнавчий напрямок в роботі з дітьми, заплануйте виїзди до пам'яток вашого краю, проводите розкопки, роботу по збереженню історичних пам'яток. Відобразіть в програмі науково-практичну діяльність хлопців: проведення різних досліджень, складання рефератів, наукових робіт, презентацій, підготовку публікацій про історичну спадщину вашого краю.
7
Якщо ви вважаєте важливим відобразити в програмі фізичне виховання дітей або здоров'язберігаючих напрям зробити пріоритетним, то заплануйте і відзначте в документі участь ваших вихованців у різних спортивних змаганнях, туристичних зльотах, військово-польових зборах.
8
Вкажіть, якими способами ви плануєте розвивати в дітях самоврядування, активну життєву позицію, комунікабельність. У цьому вам може допомогти формування різноманітних груп за інтересами або рад за різними напрямками діяльності хлопців.
9
Заплануйте і відобразити це в програмі зустрічі з цікавими людьми: ветеранами, артистами, письменниками, художниками або просто неординарними особистостями.
10
Обов'язково вкажіть який-небудь день у місяці або в тижні, коли діти будуть відвідувати музеї, виставки, художні галереї, театри.
11
Заплануйте роботу своєї театральної студії. При цьому важливо чітко розподілити ролі між дітьми (сценаристи, актори, костюмери, гримери, музиканти, художники-оформлювачі і т.д.) і познайомити їх з посадовими інструкціями, прописаних у програмі. Відображуватимете в програмі заплановані постановки і терміни їх втілення.
12
Продумайте роботу прес-центру, який би міг кожен місяць представляти огляд роботи і описувати в шкільній газеті вже досягнуті результати в діяльності різних колективів. Обов'язково напишіть про це в програмі з додаткової освіти.