Як помножити змішані числа.

Якщо звичайна дріб складається тільки з чисельника і знаменника, то таку форму запису називають простий, а якщо перед чисельником і знаменником є ще й ціле число, то це змішана форма запису. Зазвичай до змішаної форми запису приводять неправильну дріб - ту, у якої модуль чисельника більше модуля знаменника.
Інструкція
1
Почніть математичну операцію перемноження змішаних чисел з перетворення всіх що змішаних чисел у формат неправильної звичайного дробу. Для цього треба цілу частину помножити на знаменник дробу і отриманий результат додати до її чисельнику. Знаменник отриманої в результаті дробу треба залишити без змін. Наприклад, якщо треба перемножити неправильні дроби 2 3/7, 4 2/3 і 5 1/4, то перетворення будуть такими: 2 3/7 = (2 * 7 + 3)/7 = 17/74 2/3 = ( 4 * 3 + 2)/3 = 14/35 1/4 = (5 * 4 + 1)/4 = 21/4
2
Знайдіть чисельник результуючої дробу, перемноживши для цього числители всіх отриманих неправильних дробів. Наприклад, у використаному в першому кроці прикладі були отримані неправильні дроби 17/7, 14/3 і 21/4. Значить, чисельник повинен бути розрахований так: 17 * 14 * 21 = 4998.
3
Перемножте знаменники неправильних дробів, щоб дізнатися знаменник результуючої дробу. Наприклад, у використаному вище прикладі знаменник треба обчислити так: 7 * 3 * 4 = 84.
4
Наведіть отриману в результаті обчислень неправильну дріб в формат змішаної дробу. Для цього спочатку треба виділити ціле число, розділивши без залишку чисельник на знаменник. У наведеному вище прикладі була отримана неправильна дріб 4998/84. Цілою частиною буде число 59, так як 4998 поділене на 84 дає 59 цілих і 42 в залишку. Залишок треба записати в чисельник результуючої змішаної дробу, а знаменник залишити без змін: 59 42/84.
5
Скоротіть чисельник і знаменник дробової частини отриманої змішаної дробу, якщо вони мають спільний дільник. Наприклад, в обчисленої вище дробу 59 42/84 чисельник і знаменник мають найбільший спільний дільник, рівний 42 - розділивши їх на це число отримаємо фінальний варіант результату перемноження трьох змішаних чисел: 2 3/7 * 4 2/3 * 5 1/4 = 59 1/2.