Як знайти прибутку від продажів. Як знайти валовий прибуток.

В умовах ринкової економіки функціонування будь-якого підприємства виробничо-господарської діяльності зводиться до однієї мети - отримання прибутку. За рахунок отримання прибутку, підприємство може не просто функціонувати, а й розширювати свою виробничу діяльність.
Інструкція
1
Прибуток від продажів має на увазі під собою різницю між виручкою від продажів і і собівартістю продукції. Виручка від продажів і включає в себе всі грошові надходження від реалізації продукції. Собівартість продукції інакше можна назвати як витрати на виробництво товару.
2
Слід позначити наступні чинники, які впливають на розмір прибутку від продажів . До них відносяться: • збільшення обсягу продажів товарів або реалізації послуг; • різноманітність асортименту продукції; • зменшення собівартості продукції; • зміна ціни на продукцію.
3
Зазвичай знаходять валовий прибуток і чистий прибуток. Валовий прибуток являє собою весь дохід від продажів і продукції або реалізації послуг. Чистий прибуток залишається після того, як з валового прибутку віднімають всі витрати і сплачують податки. Одним словом, показник чистого прибутку і є результат кінцевої діяльності підприємства.
4
Для того, щоб знайти прибуток від продажів товару або послуг для початку необхідно знайти валовий прибуток. Для цього необхідно знати реалізацію або іншими словами загальну суму від продажів . Ця сума береться з таблиці «Реалізація товарів і послуг» в зовнішньому звіті прибули з продажів в програмі 1С Бухгалтерія.
5
Знаходимо собівартість продукції. Собівартість береться з проводок по 41-му рахунку того ж звіту.
6
Розраховуємо валовий прибуток. Для цього з суми реалізації віднімаємо собівартість продукції.
7
Визначивши валовий прибуток можна розрахувати прибуток від продажів та продукції. Для цього слід знайти витрати на управління. Ця сума відображена в рядку 040 розділу «Доходи і витрати по звичайних видах діяльності» звіту про прибутки та збитки. У тому ж розділі звіту про прибуток і збитки знаходимо комерційні витрати, які відображені в рядку 030.
8
Віднімаємо з валового прибутку комерційні витрати та витрати на управління. Отриманий результат і є прибуток від продажів та продукції.
Зверніть увагу
Чистий прибуток - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань та інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво. Знайти і оформити у вигляді виносок посилання на авторитетні джерела, що підтверджують написане.
Корисна порада
Чистий прибуток це: 1) частину валового доходу, яка залишається в розпорядженні підприємства після формування фонду оплати праці та сплати податків, відрахувань, обов'язкових платежів до бюджету, в вищестоящі організації та банки. Ніякі витрати не враховуються, тому всі витрати дана категорія платників податків здійснює з коштів, що залишилися після оподаткування (незалежно від того, є у них чистий прибуток чи ні). У зв'язку з цим потрібно знайти відповідь на наступне питання.