Як знайти продуктивність праці.

Основним з критеріїв, за яким можна судити про грамотної кадрової та економічної політики на підприємстві, є зростання продуктивності праці робітників. Зростання продуктивності праці полягає в зниженні витрат праці працівників при виробництві одиниці продукції.
Інструкція
1
На зростання продуктивності праці впливають такі чинники: - інноваційні технології, що вводяться на виробництві, а саме автоматизація та комп'ютеризація робочого процесу; - зміна структури виробництва; - правильна кадрова політика в плані збільшення мотивації праці робітників.
2
Для того щоб знайти зростання або зниження продуктивності праці на підприємстві, необхідно для початку визначити повний обсяг виробленої продукції за розрахунковий період часу. Ці дані слід запросити в планово-економічному відділі підприємства.
3
Визначтеся з чисельним складом робітників, зайнятих на виробництві конкретного виду продукції. Для цього слід запросити у відділі кадрів дані про середньооблікової чисельності працівників підприємства.
4
Далі знайдіть продуктивність праці . Для цього обсяг продукції, виробленої за розрахунковий період часу, поділіть на середньоспискову чисельність співробітників, зайнятих на виробництві цієї продукції. За отриманому результату можна робити вводи про результати діяльності підприємства.
5
Знаходять продуктивність праці за допомогою декількох методів. Перший метод - натуральний. Він застосовується в тому випадку, якщо організація займається тільки виробництвом продукції або послуг без подальшого їх продажу. Другий метод - трудовий, а застосовується він, в основному, в невиробничій сфері. І третій метод - вартісної, вимірюється в рублях. Цей метод самий універсальний і застосовний до різних сфер трудової діяльності.
6
Розрахунок продуктивності праці показує підсумкові результати господарсько-економічної діяльності підприємства. Зростання продуктивності праці , безсумнівно, веде до збільшення прибутку від діяльності організації. Зниження зростання продуктивності праці в кінцевому результаті може зіграти важливу роль у зменшенні обсягів виробленої продукції, що в свою чергу спричинить значний спад у виробництві та отриманні доходів.