Як розрахувати радіус кола. Радіус кола формула.

Щоб розрахувати радіус кола, досить знати величину радіуса даної окружності, а також необхідні постійні значення величин. Розглянемо два варіанти обчислення довжини кола, в яких беруть участь різні постійні величини.
Інструкція
1
Для початку розберіться в термінах і визначеннях, з якими вам доведеться працювати. Візьміть до уваги, що окружність - це це фігура, що складається з усіх точок площини, для кожної з яких відношення відстаней до двох даних точок дорівнює даному числу, відмінному від одиниці. Радіус - це не тільки величина відстані, але і відрізок, що з'єднує центр кола з однією з її точок. Довжина кола - це величина відрізка АВ, що складається з точок А, В, а також усіх точок площини, з яких відрізок АВ видно під прямим кутом, відмінне від діаметру. Пі - ірраціональне число, тобто ніколи не закінчується і не є періодичним і що становить довжину півкола, радіус якої дорівнює одиниці, число Пі приблизно дорівнює 3,14.
2
Отже, згідно першим способом, обчислити радіус кола можна, якщо відомий радіус кола. Для цього помножте довжину радіуса на число Пі, приблизно рівне 3,14 і на цифру 2. Іншими словами, стандартна формула обчислення радіусу кола виглядає так: L = 2 х П х R, де L - довжина кола, П - число Пі (~ 3,141592654), R - радіус кола. Слід зазначити, що з цієї формули можна обчислити, чому дорівнює радіус: R = L/(2 x П).
3
Існує більше коротка формула для того, щоб дізнатися довжину кола. Формула виглядає так: L = R х alpha, де L - довжина дуги кола, R - радіус кола, alpha - кут дуги в радіанах. Окружність - це ніщо інше, як замкнута дуга, у якої кут складає 2 х Пі радіан, тобто теоретично ми знову отримуємо формулу довжини кола L = 2 х Пі х R, що свідчить про правильність цієї формули. Звідси ж випливає, що число alpha також є постійним значенням і становить 2 х Пі = 6,28. Таким чином, щоб дізнатися довжину кола, помножте радіус даної кола на число 6,28.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=qj515IEM3qA