Як написати рецензію на урок. Рецензія на відкритий урок.

Найчастіше після відвідин відкритого уроку вчителя-колеги стикаються з необхідністю складання рецензії на даний урок. У ній потрібно відобразити враження від уроку, послідовно проаналізувати його складові.
Інструкція
1
Скласти рецензію на урок - це означає написати відгук на даний урок і оцінити професіоналізм педагога. Компетентність вчителя проявляється насамперед у вмінні правильно планувати діяльність учнів на кожному етапі уроку, а також у використанні різноманітних методик і форм навчання, в індивідуальному підході. Це і потрібно відобразити в рецензії.
2
Насамперед запишіть тему і дату проведення уроку.
3
Відзначте, яким був початок уроку: чи зумів педагог мотивувати учнів на продуктивну діяльність, озвучив Чи чітко цілі і завдання для дітей.
4
Потім необхідно охарактеризувати форму перевірки домашнього завдання. Високої оцінки заслуговують незвичайні, цікаві підходи в перевірці домашньої роботи: взаимопроверка, самоперевірка, оцінка роботи за відповідями-ключам.
5
Напишіть в рецензії, наскільки були різноманітні форми і методи, застосовані учителем під час уроку. Наприклад, варто відзначити диференційований підхід в навчанні або інтеграцію. Дуже важливо, щоб педагог зумів знайти індивідуальний підхід до кожного учня і по можливості підкоригувати його діяльність.
6
Вкажіть, чи зумів учитель продумати проведення уроку таким чином, щоб дозволити учням проявити свою творчість, майстерність. Педагог не повинен забувати заохочувати дітей, тим самим створюючи сприятливу емоційну обстановку в класі.
7
Високої оцінки заслуговує вміння вчителя організувати дослідницьку діяльність учнів, застосовуючи, наприклад, метод проектів.
8
Учитель повинен чітко розрахувати час, необхідний для виконання завдання на кожному етапі, щоб встигнути в ув'язненні підвести висновки, пояснити завдання, дане на будинок, виставити оцінки учням за роботу на уроці.
9
Обов'язково відзначте в рецензії, чи була проведена рефлексія в кінці уроку, як самі діти оцінили свою діяльність і досягнуті результати.
10
Вкажіть, як була оформлена дошка, яке обладнання було використано під час уроку. Заохочується, наприклад, робота з інтерактивною дошкою, перегляд якихось відеофрагментів, використання різних таблиць і карток із завданнями, тестів або зошитів із друкованою основою.
11
В кінці рецензії напишіть, чи досяг урок поставленої мети, а також який оцінки він заслуговує.