Як написати рецензію на проект.

Рецензія на проект , що складається з двох-трьох станиць тексту, вимагає виконання великого обсягу роботи. Рецензент повинен не тільки побіжно ознайомитися зі змістом проект а, а й розділити його на складові частини і оцінити кожну з них окремо. Як правило, оцінка проект а складається з шести пунктів.
Інструкція
1
Оцініть актуальність теми проект а. Вона повинна мати значення не тільки як вклад в науку, але і як ідея, яку можна втілити в життя в сучасних умовах. Напишіть в рецензії, наскільки висока буде практична значимість у разі впровадження розробок у життя.
2
Позначте новизну роботи. Важливо, щоб творці проект а привнесли щось нове у вже досліджену раніше сферу або (що особливо цінно) розробили абсолютно не вивчалося до цього питання. У другому випадку відзначте також наявність або відсутність теоретичної бази і здатність авторів проект а працювати з обмеженою кількістю ресурсів.
3
Проведіть аналіз основних положень проект а. Відзначте плюси і мінуси кожного з них, оцініть адекватність використаних методів, достатність аргументації та обґрунтованість висновків. Також порахуйте процентне співвідношення теоретичної та практичної частин роботи, зробіть висновок про раціональність такого розподілу залежно від теми проект а.
4
Зверніть увагу на глибину вивчення теми і логічність викладу матеріалу. Кожен свій висновок підкріплюйте аргументами і цитатами з роботи.
5
Перевірте, наскільки правильно оформлений проект , чи відповідає він правилам, встановленим для цього типу досліджень. Якщо помилки є, напишіть, які саме і наскільки вони значні.
6
Оцініть практичну значимість проект а. Розкажіть, у чому саме вона буде проявлятися і в яких умовах раціональніше буде використовувати надані напрацювання.
7
Оформіть свою рецензію відповідно до норм. Як правило, в таких відгуках на першому рядку листа вказується назва проект а, прізвища та ініціали його авторів. Потім через відступ пишеться основний текст, розділений за змістом на абзаци. У нижній частині останнього аркуша вказується прізвище, ініціали та посада рецензента, ставиться його підпис і дата складання документа. У разі необхідності підпис завіряється печаткою канцелярії тієї організації, в якій працює автор рецензії.