Як проводити лабораторну роботу.

У Державному освітньому стандарті і в навчальних програмах з фізики, хімії та біології визначено практичні вміння, якими повинен володіти школяр на кожному році навчання. Тому перевірка якості сформованих в учнів практичних умінь є складовою частиною всієї системи перевірки. Здійснюється вона в процесі проведення індивідуальних, фронтальних дослідів, практикумів, практичних та лабораторних робіт.
Інструкція
1
Фронтальні лабораторні роботи проводяться з усіма учнями одночасно. Організацію роботи, теоретичні напрямки здійснює учитель, допомагає йому (в перевірці, підготовці і роздачі устаткування, курируванні безпеки при виконанні тощо) лаборант. Перед проведенням роботи вчитель в обов'язковому порядку знайомить учнів з інструкцією з техніки безпеки при виконанні даної роботи, лаборант збирає в спеціальному журналі особисті підписи учнів.
2
Далі вчитель дає теоретичну основу практичної роботи: спільно з учнями, виводяться необхідні формули, вивчається інструкція в підручнику, обмовляється порядок дій при виконанні роботи і заповненні звітної документації учнів (таблиці, розрахунки, спостереження). Цей етап повинен проходити у формі діалогу, для того щоб учні точно визначилися з алгоритмом виконання, зіставивши його з результативністю теорії предмета.
3
Основна частина лабораторної роботи - безпосереднє виконання які навчаються практичних завдань. Дуже важливо, щоб учні самі виконували спостереження, розрахунки, вимірювання, тільки тоді вони створять цілісну предметну картину світу. Учитель та лаборант на цьому етапі повинен лавірувати між партами учнів з метою контролю дій і вже візуально оцінювати практичні вміння та застосування теоретичних знань учнів, коригуючи дії, відповідаючи на питання учнів.
Корисна порада
Дуже зручно, якщо працювати учні будуть на підготовлених заздалегідь бланках лабораторних робіт, де вже є таблиці, хід роботи і подібні пункти, які при оформленні звіту, можуть відняти у учня дорогоцінний час уроку.