Як написати проектну роботу.

Будь проектна робота передбачає, що людина доклав чимало зусиль до збору й аналізу матеріалів для дослідження. Тому для того щоб результат цих зусиль був очевидний, до роботи треба підходити з максимальною відповідальністю.
Інструкція
1
Приступайте до написання проектної роботи тільки тоді, коли збір матеріалів з досліджуваної вами темі повністю завершений і проаналізований. Робота повинна бути написана в науковому стилі і бути грамотно оформленої. Текст повинен бути однаковим, не містити ніяких скорочень, крім загальноприйнятих і бути строго структурованим (вступ, основна частина, висновок, їх розділи та підрозділи, додаток).
2
Не займайтеся компіляцією джерел при написанні роботи. Робота повинна бути доказом того, що ви самостійно зібрали, систематизували та проаналізували весь необхідний матеріал. Крім того, деякі дисципліни, за якими пишуться проекти, вимагають і грамотного творчого підходу. Але відхилятися при написанні від наукового стилю в будь-якому випадку не слід.
3
Особливу увагу приділіть написання вступу і висновку. Вступ - це своєрідний план, який може бути скоригований в процесі роботи над проектом. Остаточний його варіант зазвичай пишеться по завершенні написання роботи, за її підсумками.
4
У вступі вкажіть актуальність теми, обраної вами, цілі та завдання дослідження, його методологію. Залежно від того, чи носить дана робота реферативний або дослідницький характер, коротко опишіть розділи основної частини роботи.
5
Напишіть основну частину роботи. Не відволікайтеся від теми дослідження, приводите приклади на доказ вашої гіпотези, посилайтеся при необхідності на авторитетні джерела. Іноді основна частина роботи також включає в себе і огляд джерел та досліджень, зроблених раніше.
6
Напишіть висновок, який має містити висновки про виконану роботу, узагальнення результатів дослідження і стислу характеристику джерел. Висновки повинні відповідати завданням, заявленим у вступі. Для того щоб підсумки дослідження були більш очевидними, висновок має бути структурованим: кожен окремий висновок повинен мати свій порядковий номер.
7
Оформіть, якщо це необхідно, додатки і складіть список літератури, що використовувалася в ході дослідження.