Як оформити шкільний реферат.

Шкільний реферат - це творча робота учня, в якій викладаються описані в літературі погляди вчених на тему роботу і виражається оцінка автора. Як правило, він має чітку структуру і при його оформленні необхідно дотримуватися певних стандартів.
Вам знадобиться
  • текстовий редактор (напрімеер, MS Word)
Інструкція
1
Шкільний реферат повинен складатися з кількох розділів: титульного аркуша. Плану або змісту, вступу, основної частини, розділеної на пункти і підпункти, висновків, списку використаної літератури та додатків, в які виносяться таблиці і малюнки.
2
Введення включає в себе короткий огляд даної теми і літературних джерело за даними яких готувалася робота, обґрунтовує актуальність теми дослідження, розкриває цілі і завдання роботи, визначає об'єкт і предмет.Основная частина розкриває тему дослідження. Вона ділиться на кілька пунктів і підпунктів, що відображають різні сторони розглянутого в роботі питання. Кожен з цих блоків повинен мати своє названіе.Заключеніе повинно повністю випливати з утримання основної частини. У ньому формулюються висновки дослідження і ставлення автора до досліджуваних в роботі поглядам учених.На титульному аркуші зазначаються найменування установи, в якій був написаний шкільний реферат , найменування роботи, тема, автор, місто і рік напісанія.План містить найменування всіх пунктів роботи із зазначенням номера страніци.В списку літератури наводяться всі використані в роботі джерела із зазначенням вихідних даних. Назви джерел розміщуються в алфавітному порядку.
3
Зазвичай обсяг роботи не повинен перевищувати двадцяти машинописних сторінок, з яких введення і висновок займають один-два аркуші.
4
Реферат пишеться на папері формату А4 з відступами зліва 2,5-3 см, зверху та знизу - 2 см, справа - не більше 1 см. Нумерація сторінок наскрізна, додатки не нумеруються, на титульному аркуші та утриманні номер сторінки не проставляється. Арабські цифри, які є номером сторінки розташовуються або зверху посередині, або в правому верхньому куті. Шрифт вибирається 14 Times New Roman, назви розділів виділяються напівжирним шрифтом і вирівнюються по центру.
Корисна порада
Більш детальну інформацію по змісту та оформлення рефератів можна подивитися в Гості.