Як помножити звичайну дріб. Як множаться звичайні дроби.

За формою записи дробові числа діляться на десяткові і звичайні. Звичайні, в свою чергу, можуть бути записані в форматі неправильних або змішаних дробів. Часто в математичних операціях з звичайними дробами задіяні числа, записані в різних форматах.
Інструкція
1
Якщо звичайну дріб треба помножити на ціле число, то в чисельнику результуючої дробу повинен бути чисельник вихідної дробу, помножений на ціле число, а знаменник повинен залишитися без змін. Наприклад, якщо треба помножити 4/7 на 5, то числителем буде 4 * 5 = 20, а знаменником залишиться число 5, тобто 4/7 * 5 = 20/7.
2
Якщо треба перемножити дві звичайні дроби, то в чисельнику результату має бути твір числителей обох дробів, а в знаменнику - твір їх знаменників. Наприклад, якщо треба помножити 4/7 на 2/3, то числителем буде 4 * 2 = 8, а знаменником 7 * 3 = 21, тобто 4/7 * 2/3 = 8/21.
3
Якщо звичайну дріб (множимое) потрібно помножити на дріб , записану в змішаному вигляді (множник), то множник спочатку треба привести до виду неправильного дробу. Для цього цілу частину треба помножити на знаменник і додати отриманий результат до чисельника. Наприклад, якщо множимо є звичайна дріб 4/7, а множником - змішана дріб 3 2/3, то після переведення в неправильний вид множник буде виглядати як 11/3. Потім обидві дробу треба перемножити, як це було описано в попередньому кроці, тобто помножити чисельник множимо на чисельник множника, а знаменник множимо на знаменник множника: 4/7 * 3 2/3 = 4/7 * 11/3 = 44/21 = 2 2/21.
4
При множенні звичайного дробу на дріб десяткову, треба множник привести до виду звичайного дробу, якщо результат теж повинен бути представлений у вигляді звичайного дробу. В чисельнику множника буде десяткове число, з якого треба вилучити кому, а в знаменнику - число десять, зведене в ступінь, рівну кількості цифр після коми. Наприклад, якщо множимо є звичайна дріб 4/7, а множником - десяткова дріб 2,34, то множник треба привести до виду 234/100. Після цього дробу потрібно помножити звичайним способом - чисельник множимо на чисельник множника, знаменник множимо на знаменник множника. Тобто 4/7 * 2,34 = 4/7 * 234/100 = 936/700 = 234/175 = 1 59/175.