Як робити творчий проект. Як робити самостійно ескізи будівель.

Творчий проект - це самостійна творча робота, яка складається з організаційно-підготовчого, технологічного та заключного, рефлексивного етапів.
Інструкція
1
Виберіть тему свого творчого проект а, обґрунтуйте її актуальність і необхідність проект а в тій сфері, яку ви обрали. Сформулюйте проблему, яку ви маєте намір вирішувати, цілі, які хочете досягти, і завдання.
2
Зберіть всю необхідну інформацію по темі свого проект а і по проблемі, що він покликаний вирішити. Уважно вивчіть зібрані дані і розробіть оптимальну ідею, яка допоможе вирішити головну проблему.
3
Сплануйте свою проект ну діяльність. Визначте критерії, яким має відповідати с проект іровани вами виріб або той продукт, який буде кінцевим видимим результатом творчого проект а.
4
Виберіть і опрацюйте найбільш прийнятний варіант конструкції виробу і технологію його виготовлення. Враховуйте вимоги дизайну, якщо ваш проект відноситься до цієї сфери. Оцініть кінцевий продукт, с проект іровани вами, з економічної точки зору.
5
Розробіть необхідну документацію, що описує майбутній продукт. Складіть його характеристику.
6
Підберіть матеріали та обладнання для реалізації творчого проект а і виготовлення виробу відповідно до ваших можливостей і наявними ресурсами.
7
Виконайте практичну частину творчого проект а, виготовивши заявлене виріб з урахуванням вимог технології та дизайну. В процесі внесіть зміни в конструювання і технологію, якщо такі будуть потрібні. Контролюйте якість виробу.
8
Оцініть якість реалізації проект а, ваш вклад і вплив на навколишній світ продукту, який з'явився в результаті виконання творчого проект а. Проаналізуйте результати виконання проект а. Захистіть його публічно. Вивчіть можливості використання результатів проект а, попиту, яким користуватиметься ваш продукт на ринку товарів, участі у виставках проект ів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=p4CIOhUKT7A