Як знайти чисельність працівників.

Згідно з податковим законодавством, щорічно, не пізніше 20 січня, всі підприємства-платники податків зобов'язані надати до податкових органів за місцем реєстрації відомості про середньооблікової чисельності працівників . Залежно від цього показника знаходиться спосіб надання податкових декларацій. Необхідно знати порядок розрахунку чисельності, щоб правильно відобразити цей показник у звітності.
Інструкція
1
При визначенні чисельного складу працівників свого підприємства використовуйте методичні рекомендації, які наведені в пунктах 81-84 затверджених Росстатом 12.11.2008 «Вказівок щодо заповнення форм статистичної звітності». Джерелом необхідних для вас відомостей є табелі обліку робочого часу, а також документи, що містять інформацію про прийом, звільнення, переведення співробітників - накази відділу кадрів.
2
Визначте чисельність працівників на кожний місяць звітного року. В враховується чисельність працівників підприємства, крім тих, хто працює постійно, включіть і найманих працівників , з якими укладені відповідні договори, а також власників підприємства, якщо вони отримують на ньому зарплату. Відсутні через хворобу, службової потреби або знаходяться в трудовому відпустці працівники так само підлягають обліку.
3
При визначенні середньооблікового складу співробітників на конкретний місяць підсумуйте списочную чисельність за кожний календарний день з початку по кінець місяця з урахуванням загальної кількості днів - з 1 по 30 або 31 число, а в лютому - з 1 по 28 або 29 число. Святкові та вихідні дні в розрахунок також включаються. Потім розділіть чисельність на кількість днів у цьому місяці.
4
Чисельність працівників у вихідні та неробочі святкові дні приймається рівною чисельності в останній робочий день, що передує вихідному. У тому випадку якщо вихідних і святкових днів кілька підряд, чисельність працівників також дорівнює чисельності в попередній робочий день.
5
Показники середньомісячної чисельності округлятимете до цілих одиниць відповідно до п.84 Вказівок. При необхідності, використовуючи дані щомісячного обліку, визначте середньоспискову чисельність на будь-який звітний період - квартал, рік.
Корисна порада
Співробітники, які працюють неповний робочий тиждень чи робочий день, а так само ті, хто працює на півставки, при визначенні чисельності враховуються як цілі одиниці. Ті, хто працює на півтори ставки або отримує доплату, враховуються як одна людина.
Для того щоб підприємство могло ефективно використовувати трудові ресурси, необхідна система показників, що характеризує якісні і кількісні зміни в складі і структурі персоналу. Кількісна характеристика трудових ресурсів організації вимірюється показниками облікової та середньооблікової чисельності працівників.
Інструкція
1
Перед тим як приступити до розрахунку середньорічної чисельності працівників, врахуйте, що в списковий склад включаються всі постійні, тимчасові і сезонні працівники. При цьому проводиться запис у трудовій книжці про прийом на роботу. Кожен працівник може бути в обліковому складі тільки одного підприємства. У обліковий склад включаються всі працівники, зайняті і не з'явилися на роботу з різних причин (хвороба, відпустка тощо.).
2
Крім того, ви повинні знати, що при розрахунку середньої чисельності працівників враховується робота зовнішніх сумісників. До них відносяться особи, які перебувають у списку іншого підприємства, але виконують роботу в даній фірмі за сумісництвом не більше, ніж на 0,5 ставки. У складі працівників підприємства можуть бути також особи, які виконують роботу за договорами. На час дії договору вона вважаються постійними працівниками та враховуються при розрахунку середньої чисельності працівників, не враховуються при визначенні середньооблікової.
3
Отже, середньооблікова чисельність працівників за місяць ви можете визначити як відношення календарного фонду робочого часу (людино-дні) до числа календарних днів місяця. При цьому за вихідні та святкові дні враховується чисельність дня, що передує вихідному або святковому.
4
Оскільки за кожен день число працівників включає з'явилися і не з'явилися на роботу, то середньооблікова чисельність працівників за місяць можна знайти як відношення суми явок і неявок до числа календарних днів у місяці.
5
Середньоспискову чисельність працівників за будь-який період ви можете знайти як суму середньомісячної чисельності, поділену на кількість місяців в аналізованому періоді. Так, середньорічна чисельність працівників визначається складанням середньомісячної їх чисельності за всі місяці року і діленням на 12.
6
Врахуйте, що середня чисельність працівників відрізняється від середньооблікової чисельності. Вона включає календарний фонд робочого часу сумісників і осіб, які працюють за договорами.