Як оформити титульний лист реферату. Оформлення титульного аркуша реферату.

Титульний лист реферату - це його обличчя. І часто від того, наскільки грамотно він оформлений, залежить остаточна оцінка за всю виконану роботу. Тому підходити до його створення потрібно дуже ретельно, дотримуючись необхідні норми. Адже вони навіть затверджені держстандартом і зміні не підлягають.
Інструкція
1
Оформляючи титульний лист пам'ятайте, що він є цілком собі самостійною сторінкою і нумерації не підлягає. Верхні і нижні поля даної сторінки чітко визначені і відступи від країв дорівнюють 3 см. Починайте оформлення з вказівки у верхній частині аркуша (обов'язково посередині) повного найменування вашого навчального закладу. Потім вказується факультет і кафедра. Цей текст обов'язково повинен бути виділений заголовних шрифтом.
2
Після того як ви написали всю вихідну інформацію за вашим вищому навчальному закладу, переходьте до написання теми. Головне правило, яке необхідно дотримуватися для цього пункту, - від заголовка титульного аркуша, де ви вказували ВУЗ, до власне теми роботи повинен бути відступ, рівний 8 см. Цей рядок реферату не полягає в лапки і не випереджати словом "тема". Перед зазначенням назви необхідно розмістити інформацію про те, що це реферат. Потім обов'язково потрібно вказати з якого предмету. Наприклад, з фізики. Тобто виглядати це буде наступним чином: "Реферат по фізіке_абзац_названіе". Таким способом формується, так зване, середнє поле реферату.
3
Потім переходьте до оформлення поля "кому належить робота". Для цього поставте режим "поле праворуч" і вводите наступну інформацію. Спочатку всі ваші регалії (учень, студент, аспірант, к. М. Н і т.д.), потім вказуєте свої прізвище та ініціали імені та по батькові. Після цього потрібно написати про те, хто перевірив вашу роботу або є вашим науковим керівником. Тут також спочатку вказуються регалії (доцент, професор, старший викладач і т.д.), а потім прізвище та ініціали педагога.
4
У самому нижньому полі, розташованому внизу аркуша (не забувайте про 3-х см відступу від краю сторінки!), Проставляється місто і через кому рік, в який була виконана дана робота. Тільки не варто писати після цифр слово "рік" - по ГОСТу воно не передбачене.
5
Весь титульний лист оформляється у форматі шрифту Times New Roman. А розмір його, як правило, коливається від 12 до 14 розміру.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=zx3timtDG-U
Зверніть увагу
Титульний лист реферату складається з 4 блоків: верхній, центральний, правий і нижній
Реферат - це одна з форм наукових робіт. Вона дозволяє учневі чи студенту продемонструвати свої знання з обраної теми. Реферат пишеться і оформляється відповідно до визначених стандартів. Ряд вимог пред'являється і до оформлення титульного листа реферату. Зупинимося на цих вимогах докладніше.
Інструкція
1
Текст реферату повинен бути виконаний шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів. Цей шрифт повинен використовуватися при написанні, як основного тексту, так і титульного листа реферату .Текст на титульному аркуші повинен розташовуватися таким чином: розмір полів: лівого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнього - 20 мм, нижнього - 20 мм, інтервал між рядками - 1,5.
2
На першому рядку титульного листа вказують найменування міністерства, до якого відноситься навчальний заклад, на наступній - найменування самого навчального закладу. Якщо реферат виконується у ВНЗ, на третьому рядку вказується найменування кафедри.
3
Далі слід пропустити приблизно одну третину сторінки і надрукувати найменування виконуваного виду роботи (у нашому випадку - реферат). На наступному рядку вказується: «на тему:» після чого пишеться тема реферату. Всі зазначені написи вирівнюються по центру.
4
Після вказівки теми реферату необхідно пропустити 2-3 рядки і перейти на вирівнювання тексту по правому краю. В наступному полі необхідно заповнити графи «Виконав» і «Науковий керівник (або Викладач :)». У першій зазначаються відомості про студента (учня): його прізвище, ініціали, номер групи або класу. У другій графі зазначається інформація про наукового керівника або викладача, його науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали. У деяких випадках рядком нижче додається поле «Оцінка». Про необхідність включення цієї графи на титульному аркуші реферату необхідно уточнити у викладача або методиста кафедри.
5
На останньому рядку внизу листа необхідно вказати найменування міста, в якому розташований навчальний заклад, і рік, в якому виконана робота (дані відомості зазначаються через кому) Останній рядок також вирівнюється по центру.