Як скласти фінансовий аналіз.

Бухгалтер будь-якої організації часто стикається з необхідністю складання фінансового аналізу , хоча цим може займатися і рядовий фахівець фінансового чи економічного відділу. Складання фінансового аналізу дає можливість керівництву підприємства оцінити ефективність управління. Докладний фінансовий аналіз проводиться при зміні фінансового або генерального директора або купівлю-продаж організації.
Вам знадобиться
  • Фінансові показники організації
Інструкція
1
У великих підприємствах є цілі відділи, які займаються фінансовим аналізом. Маленькі фірми для складання аналізу запрошують економіста з аудиторської компанії. Зазвичай ця процедура займає не більше 2-3 днів.
2
Для складання фінансового аналізу потрібна звітність різних форм, але основою, звичайно, є бухгалтерські дані. Баланс підприємства дозволяє оцінити достатність господарської діяльності, ефективність розміщення капіталу і структуру позикових джерел.
3
Спочатку потрібно проаналізувати структуру активів і пасивів балансу. Для цього статті активів групуються за рівнем ліквідності, оборотним і необоротними активами. Пасив групується за ступенем терміновості і джерел виникнення. Оборотні та необоротні активи перебувають в 1 і 2 розділах балансу, власні джерела в 4 розділі, 5 і 6 розділ показує залучений капітал.
4
Бюджетна заборгованість підприємства відображається в 625 і 626 рядках балансу. У 610 рядку можна побачити короткострокові позики. 621, 622 і 628 рядки показують борги перед кредиторами. 623 і 624 рядки містять короткострокову заборгованість і 510 довгострокову.
5
Тепер варто подивитися на залишки високоліквідних активів - 260 рядок, среднеліквідние активів - 240 рядок, низьколіквідних активів - 210 строка.Разние групи активів звертаються в грошову форму і можуть використовуватися для погашення боргів.
6
Після того, як всі статті згруповані, потрібно знайти динаміку змін в оборотних коштах активів і пасивів. Потім перевірити чи були зміни в розділах балансу, і виявити причини. Особливу увагу потрібно приділити оборотних засобів: зростання дебіторської заборгованості, рівнем запасів, реалізації готової продукції.
7
У формі 2 і 3 балансу відображаються грошові потоки підприємства. Для того щоб визначити величину виручки, необхідно з даних на кінець періоду, що знаходяться у рядку 10 у формі 2 відняти дані з цього ж рядка, але на початок періоду.
8
Так як виручка формується з взаємозаліків надходжень грошових коштів, необхідно розрахувати фактичну суму, що знаходиться на рахунках. Ці дані беруться з форми 4 балансу. Щоб побачити повні фінансові обороти, необхідно підсумувати рядок 30 з 50 і 90. Ці дані і будуть регулярними надходженнями.
9
Сезонність надходжень грошових коштів можна побачити, порівнявши дані декількох кварталів. Для того щоб побачити можливості підприємства, потрібно зіставити дані по групах активів, об'єднаних за ступенем ліквідності.
Зверніть увагу
Виявлення завуальованих недоліків можливо тільки в разі проведення детального аналізу.
Корисна порада
Для того щоб не витрачати час на складання фінансового аналізу вручну, можна поставити спеціально розроблену програму, що дає більше гарантії в безпомилковості отриманих даних