Як знайти корінь квадрата. Як порахувати корінь квадратнийв excel.

В математичних задачах іноді зустрічається такий вислів, як корінь квадратний з квадрата. Так як зведення в квадрат і витягання квадратного кореня - функції взаємно зворотні, то деякі просто «скорочують» їх, відкидаючи знак кореня і квадрата. Однак таке спрощення не завжди коректно і може привести до невірних результатів.
Вам знадобиться
  • калькулятор
Інструкція
1
Щоб знайти корінь квадратний числа, уточніть знак цього числа. Якщо число невід'ємне (позитивне чи нуль), то корінь квадрата буде дорівнює самому цьому числу. Якщо зводитиметься в квадрат число від'ємне, то корінь квадратний з його квадрата дорівнюватиме протилежного числу (помноженому на -1) .Данна правило можна сформулювати коротше: корінь квадрата числа дорівнює цьому числу без знака.В вигляді формули це правило виглядає ще простіше:? х? = | X |, де | x | - модуль (абсолютне значення) числа х.Напрімер:? 10? = 10,? 0? = 0,? (- 5)? = 5.
2
Щоб знайти корінь квадрата числового виразу, попередньо порахуйте значення цього виразу. Залежно від знака числа, що вийшло, дійте як описано в попередньому пункте.Напрімер:? (2-5)? =? (- 3)? = 3Еслі необхідно продемонструвати не результат, а порядок дій, то возводимому в квадрат числовому вираженню можна повернути вихідну форму:? (2-5)? =? (- 3)? = 3 = - (2-5), або? (2-5)? =? (- 3)? = 3 = 5-2
3
Для знаходження кореня з квадрата вирази з параметром (змінним числовим значенням), необхідно відшукати області позитивних і негативних значень виразу. Щоб визначити ці значення, визначте відповідні значення параметра.Напрімер, необхідно спростити вираз:? (П-100) ?, де п - параметр (невідоме заздалегідь число) .Найдіте, при яких значеннях п: (п-100) <0.Получается , що при п <100.Следовательно:? (п-100)? = п-100 при п? 100 і? (п-100)? = 100-п при п <100.
4
Форма відповіді для задачі знаходження кореня з квадрата, показана вище, хоча і є класичною при вирішенні шкільних завдань, досить-таки громіздка і не зовсім зручна на практиці. Тому, при добуванні кореня квадратного з квадрата вирази, наприклад, в Excel просто залиште все вираз в початковому вигляді: = КОРІНЬ (СТУПІНЬ ((B1-100); 2)), або перетворіть його до вираження типу : = ABS (B1-100), де В1 - адреса клітки, в якій зберігається значення параметра «п» з попереднього прімера.Второй варіант переважно, оскільки дозволяє домогтися більшої точності й швидкості обчислень.