Як надрукувати реферат.

Реферат -і одна з найпростіших форм письмової роботи, в якій не потрібно глибокого аналізу та винаходи чогось нового. По суті реферат - це огляд наявних даних по досить вузькій темі і особисті висновки автора.
Інструкція
1
Приступаючи до реферату, першим ділом вивчіть достатню кількість літератури по темі. Джерела можуть бути використані і з інтернету, але це повинні бути перевірені сайти (енциклопедії, словники, офіційні сайти ВНЗ). Інформацію, отриману в Вікіпедії, обов'язково перевіряйте додатково.
2
Напишіть вступ, де вкажіть цілі і завдання вашої роботи, а також актуальність обраної вами теми. В основній частині (зазвичай близько 15-20 сторінок) проаналізуйте прочитання джерела, висвітліть тему з різних сторін, Скажіть різні точки зору на проблему. По можливості використовуйте посилання. У висновку напишіть висновки, які були вами зроблені в процесі вивчення теми.
3
Для основного тексту використовуйте в Microsoft Word розмір шрифту 14 (зверніть увагу, іноді деякі вузи і школи вимагають розмір 12 або інший, однак 14 є загальноприйнятим стандартним розміром). Гарнітуру шрифту виберіть стандартну - Times New Roman для всього тексту включаючи заголовки.
4
Для виділення заголовків застосовуйте функцію жирного шрифту, при цьому перший заголовок (тобто заголовок великої теми) друкуйте шрифтом розміром 16, другий за величиною підзаголовок всередині теми - розмір 14, наступний підзаголовок - теж розмір 14, але виділіть його курсивом .
5
Чи не ставте крапки в кінці заголовків. Після кожного заголовка залишайте три інтервалу до тексту.
6
Будь-який текст друкуйте тільки з одного боку аркуша, при цьому дотримуйтесь загальноприйнятим правилам про розміри полів. Встановіть верхнє і нижнє поле по 20 мм, ліве - 30 мм, праве - 10 мм. Ліве поле залишають найбільшим, щоб було достатньо місця для скріплення сторінок або підшивки в швидкозшивач.
7
На титульному аркуші вкажіть найменування навчального закладу, назва теми та вид роботи (реферат), навчальний предмет, в рамках якого ви пишете цю роботу, прізвище та ініціали автора реферату та викладача, який буде її перевіряти, а також місце ( місто, населений пункт) і рік написання реферату.