Як писати монографію. Як написати наукову монографію.

Монографія - це вузькоспеціалізований наукова праця, який збирає і систематизує в собі всі дослідження з конкретної проблеми. Зазвичай монографії пишуться аспірантами та здобувачами на докторський ступінь. Іноді до роботи над монографією залучаються співавтори.
Інструкція
1
Монографії пишуться в основному науковою мовою, зрозумілою фахівцям, що працюють у даному напрямку. Монографія повинна не тільки описувати процес досліджень, а й мати нові ідеї, логічно і послідовно викладені. Монографія може вміщати в себе до 80% даних, наведених у дисертації, найважливіші дослідження з її темі. По суті монографія - це наукові результати дисертації, систематизовані і викладені спеціальним мовою.
2
Монографія публікується як самостійне видання, тому повинна містити в собі всі посилання на використаний науковий матеріал, імена авторів. Готові монографії зберігаються в наукових бібліотеках.
3
Сьогодні існує безліч фірм, що пропонують написати монографію по заданій тематиці. Вони мають спеціальні шаблони для написання монографій, знають правильна побудова наукових праць, володіють спеціалізованою лексикою.
4
Але справжній учений віддає перевагу писати монографію самостійно. Для цього необхідно ретельно ознайомитися з проблемою, яка буде викладена в монографії, провести необхідні дослідження.
5
Проаналізуйте потреба суспільства у вирішенні поставленої проблеми, узагальненні знань про неї, викладення своєї точки зору на решаемую проблему.
6
Зберіть необхідний матеріал, систематизуйте його, розділіть на зручні для читання і сприйняття фрагменти, сформуйте чернетку.
7
Пишіть наукову монографію , дотримуючись правил оформлення наукового твору. Правильно написана монографія допоможе додати ваги науково-дослідній роботі, а також поліпшить репутацію молодого науковця.
8
Монографія для дисертації може мати всього кілька друкованих сторінок. Серйозні монографії мають сотні сторінок і випускаються окремими книгами з обмеженим тиражем.