Як знайти суму всіх тризначних чисел.

Набір з усіх тризначних чисел з точки зору математики являє собою арифметичну прогресію, тобто послідовність чисел , кожне з яких (крім самого першого) виходить додатком до попереднього одного і того ж числа (кроку прогресії). Тому задачу знаходження суми тризначних чисел можна сформулювати як обчислення суми деякої кількості перших членів арифметичної прогресії.
Інструкція
1
Виділіть з умов завдання параметри арифметичної прогресії. Найменше з тризначних чисел - це 100, значить, саме з нього і починається прогресія. Кожне наступне число прогресії більше попереднього на одиницю - значить, крок (прирощення) дорівнює одному. Останнє з тризначних чисел - це 999, значить, потрібно знайти суму перших 900 (999-100 + 1 = 900) чисел прогресії.
2
Використовуйте формулу, згідно з якою сума N перших членів арифметичної прогресії дорівнює півсумі першого і N-ного її членів, помноженої на кількість сумміруемих чисел (N). У нашому випадку перший член дорівнює 100, останній дорівнює 999, а кількість сумміруемих чисел одно 900. Тобто розрахунок треба робити таким чином: (100 + 999)/2? 900.
3
Скористайтеся будь-яким калькулятором, якщо є труднощі з обчисленнями «в умі». Наприклад, це можуть бути калькулятори, вбудовані в пошукові системи Google або Nigma. Перейшовши на сайт Google, введіть запит (100 + 999)/2 * 900 і отримаєте відповідь, навіть не натискаючи кнопки відправки запиту на сервер. Калькулятор Nigma не зможе сам визначити правильну послідовність операцій множення і ділення, тому вам треба самостійно розставити дужки: ((100 + 999)/2) * 900. Обидві пошукові системи видадуть однаковий результат обчислення суми всіх тризначних чисел , який дорівнюватиме 494 550.
4
Порахуйте результат за допомогою стандартного калькулятора, вбудованого в ОС Windows, якщо немає можливості використовувати інтернет. Він запускається декількома способами, найбільш простий з яких полягає в натисканні клавіш WIN + R з наступним введенням команди calc і натисканням клавіші Enter. Інтерфейс калькулятора дуже простий, і послідовність з операцій додавання чисел 100 і 999, розподілу результату навпіл і множення його на 900 не повинна викликати труднощів.