Як задати ширину таблиці.

Інструкції мови HTML (HyperText Markup Language або «Мова розмітки гіпертексту»), які формують таблиці , що розміщуються в веб-сторінках, передбачають досить велике число додаткових параметрів. Це дозволяє, на відміну від інших блочних елементів, задавати розміри не тільки за допомогою мови CSS (Cascading Style Sheets або «Каскадні таблиці стилів»), але й засобами самого HTML.
Інструкція
1
Використовуйте атрибут width тега table для вказівки ширини таблиці в пікселах. Тег (інструкція мови HTML) table складається з відкриває () і закриває (
) частин, між якими знаходяться теги, що формують рядки та клітинки таблиці . У відкриває тег можна помістити додаткові параметри (атрибути), список яких для кожного конкретного тега визначається міжнародними стандартами. Для тега table цими стандартами дозволено використання атрибута width, який задає ширину таблиці в пікселах. Виглядати HTML-код найпростішої таблиці з таким тегом, визначальним ширину в 500 піксель, може, наприклад, так:
1я осередок 2я осередок
2
Додавайте символ% до значення атрибута width, якщо ширину таблиці треба вказати у відсотках, а не в пікселах:
1я осередок 2я осередок
Зверніть увагу на те, що ці відсотки не обов'язково будуть відраховуватися від ширини вікна браузера. Тут має значення структура документа - як вкладена матрьошка не може бути ширше тієї, в яку вона вкладена, так і 100% ширини таблиці не може бути більше ширини батьківського елементу. Наприклад, якщо таблиця знаходиться всередині блоку div, то за 100% буде прийматися ширина цього блоку.
3
Використовуйте інструкції мови опису стилів, якщо хочете в одному місці вихідного коду задати однакову ширину таблицями, розміщеним у веб-сторінці. Для цього спочатку помістіть в заголовну частину HTML-коду (між і ) відкриває та закриває теги, що обмежують інструкції мови CSS: Потім між цими тегами помістіть такий CSS-код: table {width: 100px;} Тут table вказує на те, що поміщене всередину фігурних дужок опис має бути застосоване до всіх тегам table, що зустрічається в коді сторінки. Ну а параметр width задає ширину. Тут теж можна використовувати відносну ширину у відсотках.
4
Вказуйте в CSS-коді і в HTML-тегу table ім'я класу, якщо задати ширину треба не для всіх таблиць, а тільки для однієї або декількох. Наприклад, нехай клас, що відзначає групу вузьких таблиць, називається tiny. Тоді опис його стилю може виглядати так: table.tiny {width: 100px;} А відповідний тег одній з таблиць в HTML-коді - так:
1я осередок 2я осередок