Як визначити середню чисельність працівників. при розрахунку середньооблікової чисельності Як враховуються відпускники.

Визначення середньої чисельності працівників , трудящих на даному підприємстві, необхідно для заповнення форм статистичної звітності, затверджених наказом Росстату 12.11.2008 №278. У цьому наказі прописаний і сам порядок визначення середньої чисельності. Відповідно до податкового законодавства, ці відомості підприємства - юридичні особи, зобов'язані надати в податковий орган за місцем реєстрації не пізніше 20 січня наступного за звітним року.
Інструкція
1
У показниках середньої чисельності працівників організації враховується середньооблікова чисельність працівників . Окремо враховується середня чисельність працюючих за зовнішнім суміщенням посад і середня чисельність працівників , з якими були укладені цивільно-правові договори на виконання певних робіт. Вихідну інформацію необхідно взяти в табелях обліку робочого часу. Вони заповнюються в кожному підрозділі вашого підприємства. При розрахунках керуйтеся пунктами 81-84 Наказу №278.
2
За табелям обліку робочого часу визначте списочную чисельність на певну дату, наприклад, на останнє число звітного періоду. Врахуйте, що не всі категорії працівників підлягають обліку, їх повний перелік наведено в пункті 83. Деякі працівники, що враховуються в обліковій чисельності, також не враховуються при визначенні середньооблікової. До них відносяться жінки, які перебувають у відпустках по вагітності та пологах, а також ті, хто навчається або надходить у вузи.
3
Визначте чисельність працівників на кінець кожного місяця звітного року. Вона визначається на кожний календарний день. При цьому чисельність у вихідні та святкові дні прирівнюється в чисельності в робочий день перед вихідним. Врахуйте, що в це число входять і власники підприємства, якщо їм на ньому виплачується заробітна плата. Відпускники, яким надано черговий трудовий відпустку; співробітники, що знаходяться на лікарняному або відсутні по службовій необхідності (відрядженні), також враховуються у розрахунку.
4
Складіть списочную чисельність за кожен день певного місяця і розділіть її на кількість календарних днів у ньому. Отримане значення округлите до цілих одиниць. Це буде середньооблікова значення за даний місяць.
5
Для кожного періоду, який є звітним - квартал, рік, складіть середньоспискову чисельність за ті місяці, які входять до нього і поділіть, відповідно, на 3 або на 12. Це і буде среднесписочное значення за певний квартал або звітний рік.
Корисна порада
При розрахунку облікової чисельності ті співробітники, які працюють на півставки, півтори ставки, отримують доплату або працюють не повний робочий день, враховуються як одна ціла одиниця.
Для розрахунку податків кожен підприємець і організація повинна знати середню чисельність своїх працівників. Цей показник вказується при подачі звітів до Фонду соціального страхування. Він потрібен для того, щоб для розрахунку внесків Пенсійний Фонд скористатися регресивною шкалою. Цей показник вказує, чи може фірма претендувати на спрощену форму оподаткування. Розрахунок середньої чисельності працівників підприємства здійснюється за деякий період: півріччя, квартал або місяць.
Інструкція
1
Розрахуйте списочную чисельність працівників на певну дату. Спискова чисельність працівників на кожний календарний день складається з усіх співробітників, що працюють за трудовим договором. Підсумовуються всі співробітники, що вийшли на роботу і відсутні через відрядження, лікарняного, відпустки та інше. З облікової чисельності віднімаються ті, хто працює за сумісництвом з інших підприємств, за цивільно-правовим договором, спрямовані на роботу в інше підприємство, що знаходяться на навчанні для підвищення кваліфікації.
2
Розрахуйте середньоспискову чисельність працівників підприємства за місяць. З розрахунку виключаються всі жінки, які перебувають в цьому місяці в декретній відпустці. Для отримання середньооблікової чисельності за місяць необхідно підсумовувати списочную чисельність співробітників за кожен день місяця і розділити на кількість днів у місяці. Отримана сума округлюється в більшу сторону. Якщо на підприємстві деякі співробітники працюють за трудовим договором неповний робочий день, то в середньооблікової чисельності вони розраховуються пропорційно відпрацьованому часу.
3
Розрахуйте кількість людино-днів, які відпрацювала дана група співробітників. Підсумуйте всі відпрацьовані людино-години, розділіть їх на величину повного робочого дня і помножте на кількість робочих днів. Середня чисельність працівників з неповною зайнятістю за місяць буде дорівнює кількості людино-днів діляться на кількість календарних днів у місяці. Загальна середньооблікова чисельність працівників буде дорівнює сумі чисельності працівників при повному робочому дні і неповному робочому дні.
4
Розрахуйте середню чисельність працівників підприємства за певний період. Для середньої чисельності працівників за рік необхідно підсумовувати середньоспискову чисельність за кожен місяць року і розділити на 12. Для середньої чисельності за квартал - підсумовується середньооблікова чисельність за кожен місяць кварталу і ділиться на 3 . Аналогічно розраховується середня чисельність за інші періоди часу.