Як порахувати силу струму.

Ток, напруга, потужність і опір пов'язані між собою певними співвідношеннями. Будь-яку з цих чотирьох величин можна розрахувати, якщо відомі хоча б дві інші. При трьох відомих решти величинах інформація стає надлишковою.
Інструкція
1
Перед здійсненням будь-яких обчислень обов'язково переведіть всі наявні в умові завдання дані в систему СІ. Напруга має бути виражене у вольтах, струм - в амперах, опір - в омах, потужність - у ватах. Найбільш часто щодо цих величин використовуються приставки «мікро» (одна мільйонна, сокрашенія - мк), «мілі» (одна тисячна, скорочено - м), «кіло» (тисяча, скорочено - к), «мега» (мільйон, скорочено - М) і «гіга» (мільярд, скорочено - Г).
2
Щоб знайти силу струму при відомих напрузі й опорі, скористайтеся законом Ома для неповної ланцюга, здійснивши обчислення за такою формулою: I = U/R, де I - сила струму, U - напруга, R - опір.
3
Якщо відомі потужність і опір, скористайтеся наступним співвідношенням: U = RI, P = UI, отже, P = R (I ^ 2) Звідси, I ^ 2 = P/R, а значить, I = sqrt ( P/R), де I - сила струму, P - потужність, R - опір.
4
При відомих напрузі і потужності обчислення проводите так: P = UI, отже, I = P/U, де I - сила струму, P - потужність, U - напруга.
5
Після того, як обчислення закінчені, переведіть результат з системи СІ в ті одиниці, в яких його потрібно висловити за умовами задачі (найчастіше це міліампер або мікроампери).
6
У випадку, якщо обчислення здійснюються в звіті до лабораторної роботи, результат їх при необхідності перевірте на реальній лабораторній установці, адже напруга і силу струму нескладно змінити, відповідно, вольтметром і амперметром. Якщо при цьому використовуються високі напруги, вимірювання виробляєте з обережністю. Опір вимірюйте омметром при відключеному харчуванні установки. Що ж стосується виділеної на навантаженні теплової потужності, то її виміряти не так-то просто, оскільки потрібно калориметр.
7
Якщо ви навчаєтеся в старших класах чи у вищому навчальному закладі, викладач може зажадати від вас при оформленні рішення задачі розрахувати похибка вимірювання і обчислення загальноприйнятим способом.
Перед установкою нової електропроводки для розрахунку перетину дроту необхідно дізнатися максимальну величину сили струму . Визначити силу струму в елетріческой мережі квартири можна кількома способами. У найпростішому випадку можна обійтися навіть без спеціальних вимірювальних приладів.
Вам знадобиться
  • калькулятор, амперметр змінного струму.
Інструкція
1
У першому випадку зніміть і запам'ятайте показання електричного лічильника в квартирі. Увімкніть одночасно всі споживачі струму, у тому числі і освітлення. Зачекайте, поки пройде година часу. Ще раз зніміть показання лічильника. Від значення нового показання відніміть значення старого показання лічильника електроенергії. Отримайте в результаті кількість електроенергії, спожитої протягом години. Одночасно це значення дорівнює середньому (протягом години) значенню споживаної потужності всіх одночасно включаються в квартирі приладів. Розділіть це значення на 220 (середнє значення напруги в мережі) і отримаєте середній (протягом години) протікає в квартирі струм. Даний спосіб дає усереднене значення струму, так як не всі споживачі струму працюють безперервно протягом цього часу.
2
Складіть список всіх одночасно включаються споживачів струму (разом з освітленням) і поставте навпроти кожного споживача значення його потужності. Підсумуйте ці значення, отримане число розділіть на 220. Результатом буде значення сили струму, теоретично можливе при включенні всіх одночасно включаються приладів. Мінус даного способу - можливо, отримання завищеного значення струму.
3
У наступному способі, вимкніть автоматичний вимикач лічильника електроенергії квартири, потім підключіть амперметр змінного струму послідовно в ланцюг після автоматичного вимикача лічильника електроенергії квартири. Увімкніть автоматичний вимикач. Додайте всі одночасно включаються споживачі струму разом з освітленням. Протягом години відзначайте на папері максимальні значення струму в мережі квартири. Після закінчення цього проміжку часу виберіть зі списку зареєстрованих на папері величин струму найбільшу величину. Вона буде показником реальної сили струму, що протікає в мережі квартири.