Як написати план продажів.

Грамотно складений план продажів - величезна підмога в роботі відділу по залученню клієнтів. Професійний керівник додасть в нього не тільки цифри майбутнього прибутку, але і опис методів, якими можна домогтися збільшення доходів.
Інструкція
1
Написання план а продажів починається зі складання "шапки". Відступивши дві-три рядки, в центрі листа напишіть: "План продажів відділу ...". Потім: "Складено керівником/менеджером" і власні прізвище, ім'я та по батькові. Під текстом поставте дату.
2
У першому пункті план а вкажіть, скільки співробітників працює у відділі. Розпишіть, як вони справляються з посадовими обов'язками і чи не потрібно найняти нових менеджерів. Нагадайте про досягнення відділу. Перерахуйте назви найбільших клієнтів, які були залучені в минулому періоді.
3
У другому пункті опишіть показники по минулому кварталу. Додайте графіки спаду і підйому продажів. Вкажіть загальну суму і прибуток по кожному співробітнику окремо. Якщо минулий план по продажів ам був перевищений, порахуйте це в процентному співвідношенні і внесіть в документ.
4
У третьому пункті напишіть план іруемие суми від продажів в наступному кварталі. Вкажіть, які компанії вже згодні співпрацювати з вашим підприємством. Помітьте, скільки договорів перебуває на підписанні, а скільки - на узгодженні. Перерахуйте фірми, контакт з якими тільки план іруется налагодити.
5
У четвертому пункті опишіть заходи, які необхідно провести для просування продажів. Можливо, потрібна додаткова рекламна кампанія. Або для клієнтів давно не влаштовували конференцій та званних вечерь. Помітьте, чи немає необхідності в заміні побутової техніки.
6
У пункті п'ятому помістіть рекомендації щодо оптимізації роботи відділу. Помітьте, чи немає необхідності в заміні побутової техніки. Опишіть, як можна спростити комунікацію з іншими службами - бухгалтерією, маркетингом та юридичним підрозділом. Зробіть все, щоб керівництво отримало не просто "голі" цифри майбутнього прибутку, а розгорнутий план роботи менеджерів в майбутньому періоді.
Для визначення тенденції зростання або спаду продажів продукції підприємства необхідно проводити їх аналіз. Він дозволяє визначити ситуацію на ринку і виявити ті товари, просування яких вимагає деяких зусиль. В результаті формується план майбутніх продажів та необхідні заходи щодо їх збільшення.
Інструкція
1
Складіть звіт по динаміці і структурі продажів в цілому по підприємству і за окремими напрямами і групам продукції. Розрахуйте темп зростання виручки, що дорівнює відношенню прибутку від продажів в поточному і в минулому періоді. Також визначте частку виручки від продажів продукції, яка реалізується в кредит в звітному періоді. Отримані показники, розраховані в динаміці, дозволять оцінити необхідність кредитування покупців і тенденції розвитку продажів .
2
Розрахуйте коефіцієнт варіації продажів . Він дорівнює сумі квадратів різниці реалізованої продукції в конкретний період та середнього числа продажів , по відношенню до середнім відсотком продажів за аналіз іруемий період. На підставі отриманих величин зробіть висновки про причини, які викликають нерівномірність продажів . Розробіть заходи, покликані усунути виявлені причини і підвищити ритмічність.
3
Обчисліть рівень маржинального доходу, який дорівнює відношенню різниці виручки і змінних витрат до виручки від продажів . Визначте показник критичного обсягу продажів , який дорівнює відношенню постійних витрат на виробництво і реалізацію продукції до рівня маржинального доходу. Отримана величина дозволяє визначити точку беззбиткового обсягу продажів . На підставі отриманих даних визначте запас міцності підприємства.
4
Визначте в динаміці рентабельність продажів , яка визначається як відношення прибутку продажів до виручки. Отриманий показник дозволяє визначити прибутковість підприємства й оцінити ефективність функціонування та поточної товарної політики.
5
Про аналіз іруйте отримані показники продажів і виявите заходи, які необхідно вжити для збільшення прибутку. Це може бути оптимізація виробництва, робота з клієнтами, освоєння нових ринків та багато іншого.