Як оголосити подяку. Як написати оголошується подяка.

Оголошення подяки - це один з видів заохочення гідного співробітника керівниками відділу або директором компанії. Оголошення подяки, як здається на перший погляд, не надто проста процедура, оскільки тут недостатньо просто підійти і сказати спасибі, важливо правильно оформити всі дії і вимоги
Інструкція
1
Напишіть в книзі пропозицій організації, підприємства чи фірми на ім'я директора подання на заохочення. В поданні вкажіть ПІБ співробітника, якому вважаєте за необхідне оголосити слова подяки, а так же стаж його роботи в даній організації, вид діяльності, посаду, оцінку його діям, мотив і підстава для оголошення подяки і вид заохочення. Так, оголошена подяку може бути за значний внесок у діяльність підприємства або розробку якогось спеціального напряму, за сумлінну бездоганну роботу, за професіоналізм при виконанні тих чи інших завдань, за зразкове виконання певних посадових обов'язків, за творчий підхід до виконання покладених зобов'язань, за активну участь в якихось громадських заходах від імені компанії чи фірми і т.д.
2
Після того, як керівником записані слова про представлення того чи іншого співробітника до заохочення у вигляді подяки від імені всієї компанії, директор аналізує ситуацію, розглядає дане питання і накладає резолюцію.
3
Видайте внутрішній наказ. Такий наказ «Про заохочення» має відповідний порядковий номер в залежності від докуметооборота на виробництві. У ньому вказуються мотив такого заохочення (виклад всіх обставин справи), ПІБ людини, приставленого до заохочення у вигляді подяки, його посада, структурний підрозділ в якому він трудиться і самі слова подяки.
4
На підставі такого наказу оголошуються слова подяки в колі колективу або на громадської планерці, і вноситься спеціальний запис про заохочення до трудової книжки. Вручите співробітнику лист подяки за підписом керівника та печаткою організації.