Як оформляти літературу до курсової роботи.

Оформлення літератури до курсовиків є однією з важливих частин роботи. Багато викладачів переглядають її в першу чергу, адже це база курсового твори. Грамотне оформлення списку літератури, в кінцевому результаті, позитивно позначиться на оцінці. В різних вузах різні вимоги до оформлення, але, тим не менше, існують загальні принципи складання списку літератури.
Вам знадобиться
  • Курсова робота, комп'ютер
Інструкція
1
Перегляньте цілком курсову роботу і випишіть всю літературу , на яку є посилання. Якщо ви пишіть без посилань, то відразу фіксуйте назва джерел окремо в процесі написання курсової. Не забувайте виписати не тільки назву і автора книги, але і видавництво, рік видання і кількість сторінок.
2
Поділіть список на джерела і літературу . Джерела це те, на що спирається курсове дослідження. Ними можуть виступати закони, нормативні акти, історичні документи, монографії і т.д. Літературою є книги та видання, присвячені досліджуваному питання, в яких відображені думки людей, які вже зачіпали проблему, описувану в курсовому творі.
3
Розбийте список літератури і джерел на розділи. Назви розділів можуть бути наступними: закони, нормативні акти, стандарти, періодична література, словники, монографії, література іноземною мовою, збірники і т.д. Те, як ви поділіть ваш бібліографічний список, залежить від теми курсового твори.
4
Існує кілька основних способів розташування літератури всередині розділів: алфавітне, систематичне, хронологічне. Виберіть один із способів. Якщо ви вибрали алфавітний, то розташуйте твори в алфавітному порядку або за прізвищем авторів, або по заголовкам, якщо вказівок на прізвища немає. Якщо в розділі кілька видань одного автора, то помістіть їх заголовки за алфавітом.
5
При використанні хронологічного способу розташуйте літературу по роках публікації, починаючи від найбільш ранніх видань, і потім заносите їх в список за алфавітом авторів або заголовків. Іноді доречно розподіл по місяцях.
6
При систематичному способі виділіть декілька галузей або підрозділів і потім заносите літературу і джерела відповідно цьому розподілу в алфавітному порядку.
7
Не забудьте пронумерувати видання всередині кожного розділу. Вказуйте не лише автора і назву, а й видавництво, рік видання і номер сторінки, з якої використана інформація. Якщо видання відноситься до періодики, то вкажіть номер випуску.
Корисна порада
Перед тим як оформляти список літератури, порадьтеся зі своїм науковим керівником. Він проконсультує вас на предмет особливих вимог, що висуваються до бібліографії у вашому вузі.