Як писати курсову роботу з історії.

Курсова робота - це підсумок діяльності студента за цілий навчальний рік. Щоб написати відмінну курсову, необхідно розбити свою дослідницьку роботу на чіткі етапи. Як же правильно організувати хід дослідження?
Вам знадобиться
  • Література з обраної теми.
Інструкція
1
Визначте наукового керівника і тему роботи. Важливо правильно вибрати тему вашого дослідження, так як міняти її в процесі роботи складно, адже доведеться починати дослідження з нуля. Якщо ви не впевнені у виборі предмета вивчення, то краще порадитися з науковим керівником і розробляти тему, запропоновану ним.
2
Знайдіть необхідні джерела з розроблюваної теми. Щоб не втрачати багато часу на пошук потрібної інформації, скористайтеся послугами бібліотек. У будь-якій науковій бібліотеці є послуга складання бібліографії на задану тему. Послуга платна, але це допоможе вам вбити двох зайців відразу: отримати необхідну інформацію та готовий список використаної літератури на майбутнє.
3
Вивчіть джерела з теми. Кількість використаних при роботі джерел є важливим критерієм оцінки курсової роботи. Для роботи з історії ця кількість варіюється в межах від 5 до 15 посилань, але конкретні вимоги в кожному вузі свої.
4
Напишіть основну частину дослідження. Основна частина курсової роботи складається з двох розділів - реферативной та дослідницької. У першому розділі ви підсумовує наукові вишукування по вашій темі, тобто хто, що і коли писав про предмет вашої роботи. У другій, дослідницької, частині ви повинні представити своє бачення аналізу обраної теми. Для найбільш успішного написання дослідницької глави виділіть в досліджуваному явищі один аспект і всебічно його проаналізуйте.
5
Узагальніть висновки по темі в ув'язненні. Обсяг висновку курсової роботи з історії не повинен перевищувати 3-х сторінок. У висновку ви повинні чітко викласти висновки своєї роботи і відповісти на питання, поставлені у вступі (якщо такі були).
6
Складіть список використаної літератури. Приділіть велику увагу правильному оформленню бібліографії, так як це один з критеріїв допуску курсової роботи до перевірки і захисту.
Зверніть увагу
Існує єдиний зразок оформлення курсової роботи: шрифт Times New Roman 14, через 1,5 інтервалу. Стандартний розмір полів для друку: ліве - не менше 30 мм, праве не менше 15 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм. Сторінки нумеруються арабськими цифрами з титульного листа, але на самому титульному аркуші номер сторінки не ставиться.
Корисна порада
Якщо по ходу роботи вам необхідно приводити різні копії історичних документів, користуватися об'ємними таблицями і малювати графіки, то буде зручніше винести цей матеріал у додатки після курсової, даючи в тексті посилання на потрібну інформацію. Додатки не входять в обсяг роботи, але значно полегшують її сприйняття.
Сьогодні курсову з будь-якого предмету можна придбати через інтернет. Але ви не будете впевнені в якості та унікальності роботи, а також не будете добре знати те, про що в ній написано. Тому написанням курсових робіт потрібно займатися самостійно, щоб потім зуміти добре її захистити, а головне розбиратися в темі. Метод створення курсової роботи з історії не відрізняється від написання курсової з будь-якого іншого гуманітарного предмета.
Інструкція
1
Перший і найголовніший крок, який зумовить всю подальшу роботу - вибір наукового керівника і теми вашої роботи. Намагайтеся вибирати те, про що вам буде дійсно цікаво писати, адже без натхнення процес буде йти важко і довго.
2
Після цього необхідно намітити приблизний план роботи. У ньому обов'язково має бути вступ, основна частина, розбита на глави і параграфи, і висновок.
3
При підготовці ознайомтеся з кожною статтею по вашій темі, копіюйте найбільш підходящі з них, не забувайте зберігати важливі для вас дані, такі як назва статті, ім'я автора, рік випуску, видавництво, місто, в якому випущена книга, сторінки , де розташований текст. Для опису у роботі використаних інтернет - джерел необхідно зберігати посилання та ім'я автора статті (якщо воно вказане) .Для більш зручної роботи з довідковою літературою зробіть невеликі картки, на кожній з яких напишіть всі дані про окремі джерелах і деякі важливі для вас положення, викладені в цих книгах. Так ви зможете завжди розкласти їх перед своїми очима, та організувати текст вашої курсової буде набагато зручніше, оскільки вам не доведеться постійно шукати, коли були видані книги і що в них написано.
4
У вступі зазвичай наводиться огляд літератури по темі, робиться висновок про ступінь її вивченості та актуальності, визначається предмет і об'єкт дослідження, його цілі і завдання. Для написання цієї частини вам доведеться провести чимало часу в різних бібліотеках, читальних залах та інтернеті.
5
Матеріал у введенні зазвичай наводиться в хронологічному порядку. Почніть з розгляду та оцінки самих ранніх робіт. Занадто старі джерела наводити не варто, досить почати з сімдесятих років. Обов'язково напишіть і новітні статті, що вийшли після 2009 року. Після того, як ви вкажете автора джерела і коротко викладіть його зміст, дайте оцінку роботі. Для цього висловіть свою згоду або незгоду, подумайте, наскільки вона корисна саме для вашого дослідження, порівняйте з іншими.
6
Наприкінці введення напишіть про те, наскільки вивчена і як актуальна обрана ваша тема, поясніть чому. Виділіть предмет і об'єкт вашого дослідження. Предметом вивчення є загальна проблема, що піднімається в темі курсової, а об'єктом - конкретна подія чи персона. Напишіть про мету вашої роботи. Пам'ятайте, що мета завжди випливає з назви. Виділіть деякі завдання, які вам доведеться вирішити для досягнення поставленої вами мети.
7
В основній частині роботи ви повинні привести своє власне дослідження. Для цього поступово розглядайте поставлені вами у введенні завдання, посилаючись на відомі вам джерела, але при цьому приводячи своє власне думки і описуючи свої думки. При необхідності корегуйте вже зазначені вами в першій частині завдання так, щоб вам було зручніше писати роботу.
8
У висновку зробіть висновок, спираючись на проведене вами дослідження і ваші міркування в основній частині роботи. Згадайте про те, яку мету ви ставили перед собою, і напишіть, досягнута вона чи ні.