Як зробити аналіз контрольної роботи.

Контроль знань, умінь і навичок учнів з навчальних дисциплін - це найважливіший етап в процесі освіти. Саме на цьому етапі визначається рівень освоєності теоретичного матеріалу з предмета і практичних умінь і навичок, які проявляються в самостійній навчальній діяльності. Основним видом перевірки знань є контрольна робота. Даний вид контролю може по-різному оформлятися, проводиться, але мета контрольних робіт з кожного предмету - визначити результат роботи вчителя і побудувати своєчасний алгоритм по корекції знань.
Інструкція
1
Для з'ясування рівня навченості, успішності та якості знань учнів з навчальної дисципліни достатньо провести контрольну роботу, а для побудови подальшого плану роботи вчителя, необхідно провести аналіз такий роботи . Для цього слід визначити ряд дій. Найпершим кроком є організаційна частина: визначте, скільки людина з класу виконували роботу, з'ясуйте причину відсутності учнів на контрольному уроці, і якщо причина прогулу нешаноблива, домовтеся з учнем про додаткову зустрічі для проведення контролю над ним.
2
Далі зробіть оціночний аналіз, тобто визначте, скільки і яких відміток отримали учні даного класу, порахуйте кількість п'ятірок, четвірок. Трійок і двійок. Складіть або таблицю, або діаграму за цими даними.
3
Потім визначте якість знань і успішність класу по темі, перевіреній в даній контрольній роботі. Для визначення якості знань, порахуйте четвірки і п'ятірки, отримані за дану роботу. Для успішності - все позитивні відмітки (крім двійок). Знову ж покажіть дану картину або в табличному вигляді, або діаграмою.
4
Наступний крок - методичний. Перегляньте всі роботи учнів, випишіть теми теорії, за якими з'ясувалося найбільшу кількість прогалин в знаннях учнів. Зіставте пропуски та відмітки в класному журналі у відповідних учнів у ті дати, коли розглядалися дані теми. Про аналіз іруйте, що може стати причиною прогалин у знаннях за цими матеріалами: хвороби, неповажні пропуски уроків мул інші причини відсутності. Можливо, більшій кількості учнів була складна й незрозуміла тема, це покаже рівень оцінок.
5
Останнім етапом стане побудова подальшого алгоритму дій для надолуження упущеного по темам, в яких допущено найбільше помилок. Це можуть бути роботи над помилками, індивідуальні або групові заняття з учнями або факультативи. Зверніть увагу класного керівника, доведіть до відома учнів та їх батьків про результати роботи . Обговоріть всі помилки з учнем індивідуально, аргументувавши виставлену оцінку. Зберігайте аналіз контрольної роботи до кінця навчального року, з метою проведення підсумкового аналіз а успішності та якості знань з того предмета, який викладаєте.
Корисна порада
Створіть бланк контрольної роботи, який буде зручно тільки заповнювати, прораховуючи результати і роблячи висновки, не витрачаючи час на вигадування нової форми такого документа.