Як розрахувати економічний прибуток.

Якщо ви задалися метою збільшити ефективність торгової фірми, то «закладіть» в націнку товару величину очікуваного прибутку. Який результат ви досягнете, залежить від методу розрахунку надбавки. Якщо мова йде про невеликих магазинах, то визначайте торгову націнку «вручну» і вам не доведеться витрачатися на дороге програмне забезпечення. Виходите з загального товарообігу, з асортименту товарообігу, з середнього відсотка, з асортименту залишку товарів.
Інструкція
1
Розраховуйте валовий дохід за загальним товарообігу, якщо єдиний відсоток торгової надбавки застосовуєте до всіх товарів. В цьому випадку спочатку встановіть валовий дохід, потім визначайте націнку. Щоб обчислити валовий дохід, суму загального товарообігу помножте на розрахункову торговельну надбавку, а результат розділіть на сто. Щоб обчислити торговельну надбавку, спочатку складіть 100 і торговельну надбавку у відсотках, потім ту ж торговельну надбавку розділіть на отриманий результат.
2
Якщо у вашому випадку ви працюєте з не однаковою надбавкою на різні групи товарів, то розрахунок прибутку ускладнюється. Обов'язково ведіть облік товарообігу. Щоб розрахувати валовий дохід в даній ситуації, спочатку помножте торговельну надбавку кожної групи товарів на величину їх товарообігу, потім складіть всі отримані результати та суму розділіть на сто.
3
Можете в розрахунку прибутку застосувати надбавку за середнім відсотком, якщо враховуєте товар за продажною ціною. Щоб отримати величину валового доходу за середнім відсотком, помножте величину товарообігу на показник середнього відсотка валового доходу. Отриманий результат розділіть на 100. Якщо вам необхідно знайти середній відсоток валового доходу, то спочатку складіть торговельну надбавку на залишок продукції на початку звітного періоду і націнку на що надійшли за поточний час товари. Від суми відніміть торговельну націнку на вибулі (списання або повернення). Це ваш перший результат розрахунку середнього відсотка. Тепер складіть величину товарообігу та залишку на кінець звітного періоду, суму розділіть на 100, ви отримали другий результат. Тепер перший результат розділіть на другий результат.
4
Якщо ви розраховуєте валовий дохід за асортиментом залишку, то враховуйте суму торгової націнки. Для цього ведіть облік нарахованої, реалізованої надбавки для кожного найменування товару. В кінці місяця проводите інвентаризацію, щоб визначити ці суми. Щоб розрахувати валовий дохід за асортиментом залишку товарів, спочатку складіть торговельну надбавку на залишок товарів на початку звітного періоду і торговельну надбавку на товари, що надійшли за цей же період, від суми відніміть торговельну надбавку на товари, що вибули, а від отриманого результату відніміть націнку на залишок наприкінці звітного періоду.