Як зняти прибуток з рахунку.

Отримання прибутку регламентується законодавством РФ. Отже, що б правильно здійснити дану операцію і не порушити закон, потрібно дотримати певну процедуру. Недотримання даних вимог може привести до сумних наслідків.
Інструкція
1
Щоб отримати нерозподілений прибуток , яка знаходиться на банківському рахунку фірми, вам необхідно прочитати Статут фірми, який складався в момент її створення. В статуті повинно бути прописано розподіл прибутку фірми, а точніше - відсотки, що належать засновникам. Розрахуйте величину прибутку. Можливий варіант, коли в статутному документі нічого не написано про проміжні дивіденди. В такому випадку, прибуток можна буде розподілити тільки після закінчення звітного року. Напишіть прийняте рішення засновників про розподіл прибутку. Це рішення має бути підписана директором підприємства, головним бухгалтером, засновником організації, при наявності кількох засновників підписати повинен кожен з них.
2
Наступний крок - розподіліть прибуток . Перед виплатою її необхідно утримати, оскільки необхідно заплатити ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) з дивідендів. Якщо підприємство обслуговується на єдиному оподаткуванні, то розмір податку на дохід фізичних осіб з 01.01.2008р. складе 9% .При виплаті прибутку в платіжних реквізитах необхідно написати «Уточнення платежу ПДФО за дивідендами». Реквізити, в разі необхідності, можна уточнити в податкових органах вашого регіону. Код бюджетної класифікації (КБК) по дивідендах відрізняється від інших кодів, тому необхідно уточнити. Отримані дивіденди включите в податкову декларацію з податку на прибуток . Відобразите їх в загальній сумі позареалізаційних доходів. Так само виключіть прибуток з оподаткування, т.к. податок з доходів вже був утриманий організацією, яка виплатила дивіденди.
3
Суму дивідендів, відобразите в рядку 100 Додатка № 1 Ліста 02 "Розрахунок податку на прибуток організацій". Потім заповніть рядок 020 "Позареалізаційні доходи (рядок 100 Додатка № 1 до Лісту 02)" в аркуші 02. Виключіть прибуток з оподатковуваної бази по рядку 070 аркуша 02 ("Доходи, що виключаються з прибутку, відображеної по рядку 060 аркуша 02 податкової декларації "). Цей дохід в податковій декларації ніде більше не повторюється.