Як робити інвентаризацію.

Співробітники кожного підприємства рано чи пізно стикаються з необхідністю проведення інвентаризації. Вона часто проводиться за рішенням керівника підприємства, для того, що б провести підрахунок наявних товарно цінностей, а так само зіставити їх фактичну наявність з даними, зазначеними в бухгалтерській документації. Але існують ще кілька причин для обов'язкового проведення інвентаризації, це: зміна відповідальних осіб за матеріальні цінності, псування майна або його передача в оренду.
Вам знадобиться
  • - наказ
  • - інвентаризаційний опис
  • - акт інвентаризації
  • - товарно цінності
Інструкція
1
Почніть з підготовки майна, яке необхідно інвентаризувати, а також з підготовки документації, необхідної для проведення інвентаризації. До такої документації відносять: інвентаризаційний опис (зведену або по певній групі цінностей) і прибутково-видаткові документи, які відображають операції, що здійснюються з цими цінностями. Потім сформуйте список співробітників, які будуть входити до складу інвентаризаційної комісії. Зазвичай керівником інвентаризаційної комісії призначають директора підприємства. Для проведення інвентаризації складається наказ по підприємству, в якому зазначаються: дата початку, строки проведення перерахунку та відповідальні особи.
2
Проведіть фактичний перерахунок майна, яке, згідно наказу, потрапляє під інвентаризацію . На час проведення інвентаризації зупиняються всі прибуткові та видаткові операції з інвентаризувати майном підприємства. Кожної номенклатурної одиниці товарно цінностей, в ході інвентаризації, присвоюється інвентарний номер. Потім, кожна товарно цінностей під її номером, заноситься в інвентаризаційний опис. Дані по фактичній наявності товарно цінностей, згідно з їх інвентарними номерами, заносяться в першу графу Акта інвентаризації.
3
Зіставте дані по фактичному перерахунку товарно цінностей, згідно з їх інвентарних номерів, з даними, зазначеними в бухгалтерських документах. При виявленні розбіжностей в даних перерахунку, необхідно в Акті інвентаризації відобразити суму надлишків або суму нестачі майна підприємства.
4
Відобразите документально результати проведення інвентаризації. Для цього завершите заповнення Акта інвентаризації. Потім завірте Акт інвентаризації підписами всіх учасників інвентаризаційної комісії, а також підписами матеріально відповідальних осіб. За результатами завершення інвентаризації, у разі виявлення недоліків, вони стягуються з матеріально відповідальних осіб. У разі виявлення надлишків товарно цінностей, проводиться їх оприбуткування на баланс підприємства.