Як написати елективний курс.

При складанні базової навчальної програми за межами навчального процесу залишається багато цікавої та корисної інформації. Це пов'язано, насамперед, з нестачею часу. Вирішити цю проблему покликані різноманітні елективні курси .
Вам знадобиться
  • - програма основного курсу;
  • - методичні розробки.
Інструкція
1
Електівниє курси - це обов'язкові елемент навчального плану, що доповнює і значно розширює інформативну базу основного курсу. Елективні курси можуть відвідувати за особистою ініціативою учнів, а можуть бути обов'язковими. Даний освітній елемент зустрічається як в системі середньої, так і в системі вищої освіти. Перш ніж приступити до написання елективного курсу, визначте його загальні цілі і бажаний результат.
2
Ви можете орієнтувати програму елективного курсу на доповнення основного курсу. Тоді вам потрібно буде ще раз перечитати програму базового курсу, виявити в ньому найбільш слабо розроблені питання і саме їх включити в свій елективний курс. Написання будь-якого освітнього документа вимагає чіткого дотримання порядку викладу інформації, тому написання елективного курсу зажадає від вас знання правил оформлення документів.
3
Після оформлення титульного аркуша та змісту напишіть пояснювальну записку, де і обгрунтуєте необхідність вибору даного кола тем. Далі детально викладіть цілі курсу, і завдання, які будете поетапно вирішувати для досягнення цих цілей. Обов'язково вкажіть методи роботи, за допомогою яких ви і збираєтеся реалізовувати дану програму. Виходячи з того, що на елективний курс виділяється значно менше часу, ви повинні використовувати методи, що дозволяють швидко сприймати і запам'ятовувати інформацію. До таких методів належать активний та інтерактивний методи з використанням великої кількості наочних посібників та технічних засобів навчання.
4
Виклавши обрані методи і вказавши необхідність їх застосування, перерахуйте обладнання, яке буде використовуватися в ході навчального процесу. Вам може знадобитися інтерактивна дошка, медіапроектор, плакати, таблиці, графіки. У програмі елективного курсу ви повинні відобразити всю матеріальну базу навчального процесу.
5
Тепер ви можете приступати до докладного поурочного планування кожного заняття курсу. Всі заняття так само повинні утримувати свої проміжні цілі, завдання та методи, необхідні для їх реалізації. Це допоможе вам максимально ефективно використовувати всі виділене на елективний курс час і донести до учнів необхідний обсяг інформації.
Корисна порада
Складайте план курсу так, щоб мати "в запасі" одне заняття. У разі непередбачених обставин (одне заняття пропало) у вас буде можливість компенсувати його за рахунок резервного часу.
Курси за відіграють важливу роль в системі профільної освіти старшокласників, але можуть бути включені і як общеразвивающими компонент в середню ланку. Вони сприяють всебічному розвитку та задоволенню індивідуальних схильностей, інтересів і потреб кожного школяра.
Вам знадобиться
  • - комп'ютер;
  • - папір;
  • - робоча програма з основного курсу
Інструкція
1
Приступаючи до написання елективного курсу, визначтеся з його загальними цілями і бажаним результатом. Залежно від поставлених завдань, програма елективного курсу може бути орієнтована на додаток базового курсу. У цьому випадку проаналізуйте навчальну програму, виявите в ній найбільш слабкі місця і відповідно до цих «пробілами» розробляйте план електіва. Враховуючи, що написання освітнього документа повинне вестися відповідно з чітким дотриманням порядку викладу інформації, дотримуйтесь структурному планом.
2
Оформіть титульний лист, вказавши назву елективного курсу, школу і клас, для яких він розроблений. Також вкажіть автора-розробника програми і поточний навчальний рік. На другому аркуші складіть зміст програми, оформляючи його так само, як і в рефераті або який-небудь інший письмовій роботі.
3
Напишіть пояснювальну записку, в якій необхідно обгрунтувати всю значимість даного курсу для розвитку учнів. Потім докладно освітите цілі і завдання курсу. Вкажіть методи роботи, за допомогою яких ви будете реалізовувати дану програму. Враховуючи те, що на елективний курс відводиться мало часу, краще використовувати методи, які сприяють швидкому сприйняттю і запам'ятовуванню інформації. Використання великої кількості наочних посібників, а також технічних засобів навчання сприятимуть реалізації даного завдання.
4
Перерахувавши обрані методи і обґрунтувавши необхідність їх застосування, складіть список устаткування, яке ви збираєтеся використовувати в ході навчального процесу. Це можуть бути інтерактивна дошка, медіапроектор, таблиці, плакати, графіки. Відобразіть всю матеріальну базу даної програми.
5
Приступайте до докладного поурочного планування для кожного заняття курсу. Всі вони повинні також містити проміжні цілі, методи і завдання, необхідні для їх реалізації. Правильно складений план допоможе вам ефективно використовувати робочий час і домогтися бажаних результатів.
6
При складанні планування враховуйте наступні вимоги: 1. Зміст програми курсу має бути актуальним у сучасному світі; 2. Мотиваційний потенціал курсу повинен знаходитися на високому рівні; 3. Зміст курсу має відповідати поставленим цілям і мати логічну побудову.