Як збільшити вартість основних засобів.

Деякі організації в своїй роботі використовують переоцінку основних коштів , тобто прирівнюють залишкову вартість до ринкової. Для чого це потрібно? Наприклад, для того щоб привернути які-небудь інвестиції або ж провести фінансовий аналіз. Слід зауважити, що процедура ця не є обов'язковою і проводиться раз на рік. Як же збільшити вартість основних коштів ?
Інструкція
1
Щоб переоцінювати основні коштів а регулярно, пропишіть це в обліковій політиці організації. Але запам'ятайте, що переоцінювати можна лише однорідну групу основних коштів , а не всі одночасно. Такі групи закріпіть також в обліковій політиці. Можете вказати і періодичність переоцінки, але це повинно бути не частіше 1 разу на 12 місяців.
2
Далі вкажіть особи, які будуть відповідальні за переоцінку даних активів організації (обов'язково включіть керівника та головного бухгалтера).
3
Збільшення вартості основних коштів слід проводити за станом на початок звітного періоду, тобто року. Як правило, річна звітність триває до кінця квітня, тому і дооцінку проводите приблизно до 29 квітня.
4
Спочатку проведіть інвентаризацію основних коштів , щоб порівняти фактичну наявність майна та активи, які значаться на балансі підприємства. Для цього складіть наказ, де вкажіть склад інвентаризаційної комісії і термін виконання.
5
Потім видайте наказ про проведення переоцінки на початок звітного періоду. У ньому повинна бути інформація про склад співробітників, які будуть проводити переоцінку, а також інформація про групи основних коштів , які піддадуться дооцінку.
6
Після цього у зазначений вище термін комісія оглядає стан ОС, перевіряє технічний стан. Всі отримані дані вкажіть у відомості результатів переоцінки ОС. Її ви можете розробити самостійно і закріпити в обліковій політиці.
7
Відомість повинна обов'язково включати інформацію про найменування ОС, номерах згідно з інвентарними картками, дату придбання і введення основного коштів а в експлуатацію, первісну вартість, суму амортизаційних відрахувань, коефіцієнт переоцінки та суму дооцінки.
8
На підставі відомості дані про збільшення внесіть в інвентарну картку в розділ 3. У бухгалтерському обліку відобразіть це таким чином: Д01 К83 або 84 (збільшена первісна вартість ОС); Д83 або 84 К02 ( збільшені амортизаційні відрахування ОС).