Як реалізувати компетентнісний підхід.

Передумови для впроваджуваного компетентнісного підходу були давно. Неважко згадати відомі всім ЗУН, що прописують у плануванні. Але сучасна система освіти орієнтується ще й на нові якості випускників - вміння самоосвічуватися, приймати рішення, вирішувати проблеми, долати стресові ситуації, швидко адаптуватися до мінливих умов. Всі ці навички можна і потрібно розвивати в школі. Питання «Як?» Відсилає нас до сучасних форм і методів навчання.
Вам знадобиться
  • Активні методи та форми навчання,
  • сучасні технічні засоби навчання
Інструкція
1
Визначте цілі і результати навчання. Проаналізуйте склад навчального матеріалу з точки зору його впливу на формування ключових компетенцій. Дотримуйтесь принципи інтеграції та включайте в зміст навчання міжпредметні зв'язки.
2
Використовуйте модульні технології в навчанні. Модулі кожної теми (блоки) будуйте за наступним алгоритмом: «подача нового матеріалу - навчання практичного застосування - самостійне практичне застосування - конференція». Модульне навчання, як інструмент реалізації компетентнісного підходу , вводиться поетапно. Прищеплюйте дітям навички самонавчання поступово - від початкових навичок роботи з інформацією, оформлення своїх думок, через співпрацю і комунікацію до дослідницьких, проектних робіт і навичкам самооцінки.
3
Стимулюйте учнів навіть під час знайомства з новим матеріалом активно брати участь у процесі навчання. Давайте їм завдання на пошук і встановлення зв'язків між поняттями, явищами, пошук алгоритмів, застосування їх самостійно. Організуйте групову діяльність дітей, що дозволить формуватися комунікативної компетенції, навичкам співпраці.
4
Організуйте науково-практичні конференції для дітей. Це дозволить їм виконувати творчі завдання, - наприклад, демонстрацію явищ, законів, пошук рішень творчих і експериментальних завдань, - і представляти результати своєї роботи.
5
Проводьте контрольні перевірки на різних етапах і різними методами. Це можуть бути прості тести, різнорівневі тести, методи аналогій та ін.
6
Проводьте заняття в інтерактивній формі. Це не тільки мотивує учнів, стимулює їх інтерес, але і дозволяє актуалізувати й розширювати їх особистий соціальний досвід. Надавайте педагогічну підтримку, це неодмінна умова реалізації компетентнісного підходу . Підтримуйте розвиток комунікативних, інтелектуальних, організаторських здібностей за допомогою різних методів.
7
Звертайте увагу учнів на пізнання себе, своїх особливостей, якостей, аналіз виникаючих думок, емоцій. Вивчайте рефлексії, як вмінню зосереджуватися на думках, переживаннях. Ці навички сприяють тому, що формуються і закріплюються компетенції переходять у розряд особистісно-значущих для дитини.