Як провести вертикальний аналіз. вертикальний аналіз бухгалтерського балансу.

Вертикальний аналіз є одним з методів фінансового аналіз а. Технологія вертикального аналіз а полягає в тому, що кожна стаття аналіз іруемого фінансового звіту (наприклад, бухгалтерського балансу) виражається в процентному відношенні до певної базової статті (базовому показнику). Проведення фінансового аналіз а є ефективним способом дослідження стану компанії та її фінансово-господарської діяльності.
Вам знадобиться
  • калькулятор
Інструкція
1
Визначте базову статтю аналіз іруемого фінансового звіту. При проведенні аналіз а бухгалтерського балансу в якості базового показника виступає величина валюти балансу, звіту про прибутки і збитки - сума отриманої виручки, звіту про рух грошових коштів - сума приросту грошових коштів за період.
2
Виразіть статті фінансового звіту в процентному співвідношенні до базового показника. Для цього величину кожної статті потрібно розділити на величину базової і помножити на 100. Величина базової статті при цьому буде дорівнює 100%.
3
Поруч з абсолютним значенням кожного рядка звіту напишіть її процентне відношення до базової величини. Таким чином, ви отримаєте вертикальну структуру аналіз іруемого фінансового звіту.
4
Залежно від цілей вертикального аналіз а ви можете, наприклад, зіставити отриману структуру фінансового звіту з середніми показниками по галузі, щоб визначити положення компанії на ринку. Або ж, про аналіз іровани питома вага кожної статті, зробити висновки про наявність у компанії тих чи інших проблем і переваг.
Зверніть увагу
Вертикальний аналіз фінансової звітності проводиться в комплексі в горизонтальним і коефіцієнтним аналізом.
Корисна порада
Вертикальний аналіз проводиться бухгалтерської або фінансової службою підприємства на постійній основі. Зазвичай аналізується бухгалтерська звітність - баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.