Як досліджувати ринок.

Дослідження ринку є найбільш поширеним видом маркетингових досліджень. Вивчення ринку дозволяє приймати ефективні рішення, пов'язані з вибором сегмента ринку, з відпрацюванням маркетингової стратегії. Без цього неможливо уявити собі довгострокове планування і прогнозування діяльності компанії. При цьому ви самі можете вибирати методи дослідження, погодившись з цілями ринкового дослідження і своїми можливостями.
Інструкція
1
Виберіть об'єкт дослідження ринку. Це можуть бути процеси розвитку та структури ринку, наявність і рівень ринкової конкуренції, існуюча кон'юнктура, а також економічні, демографічні, екологічні та інші фактори, які різною мірою можуть вплинути на динаміку процесів, що відбуваються на ринку.
2
Підберіть метод, який ви будете використовувати при дослідженні ринку. Ефективність того чи іншого методу, перш за все, залежить від типу дослідження. Збір необхідних даних на первинному етапі вивчення ринку здійснюється за допомогою таких методів, як спостереження, опитування і експеримент.
3
При використанні методу спостереження використовуйте реальні чи штучно створені умови (ситуації). Спостереження дає цінну інформацію про поведінку споживачів незалежно від згоди об'єкта спостереження на співпрацю. Об'єктивність методу спостереження висока, але такий метод вимагає, як правило, серйозних затрат.
4
Вибравши як методу дослідження ринку опитування, визначте, яким саме він буде: усним, телефонним (інтерв'ю), письмовим (анкетування, опитувальні листи). Ретельно підготовлений і грамотно проведене опитування дозволяє отримати досить повну і об'єктивну інформацію про думки споживачів.
5
При проведенні експерименту створіть заздалегідь заплановані і контрольовані умови, в яких можуть змінюватися вибрані вами чинники. Експеримент дозволяє відстежувати вплив факторів на залежні від них змінні. Проводити експеримент можна як у польових, так і в лабораторних умовах.
6
Переходьте до наступного етапу дослідження ринку. З відкритих джерел отримаєте інформацію по таким параметрам ринку як його ємність, частка, параметри росту, активність конкурентів, попит на пропоновану продукцію. Важливим буде з'ясувати в ході дослідження структуру галузі, канали збуту та можливості їх розширення.
7
За результатами комплексного дослідження ринку зробіть вибір цільових ринків, здійсните прогноз їх розвитку з урахуванням довгострокової перспективи. Визначте також найбільш ефективні методи ведення політики щодо конкурентів і можливості зміни діяльності з виходом на нові ринки.