Як написати науковий проект. науковий проект з літератури.

Науковий проект спрямований на створення унікального продукту і послуги в заданій сфері. Уміння писати наукові проект и необхідно як у навчальних закладах, так і в роботі, а можливо, стане в нагоді і по життю.
Вам знадобиться
  • - тема проекту;
  • - персональний комп'ютер;
  • - наукова література.
Інструкція
1
Вибір тематики проект а.Для початку роботи над проект ом необхідно вибрати його тему. Вона повинна бути добре вам знайома і цікава, тільки тоді ви зможете домогтися справді вартісних результатів.
2
Планування роботи з наукового проект у.Составьте собі план роботи, визначте для виконання певної дії деяку кількість часу (все залежить від термінів здачі роботи).
3
Вибір ідеї, постановка мети і задач.Зная тему, вам потрібно правильно вичленувати з неї проблему, адже розробка проект а спрямована саме на усунення протиріччя між бажаною і дійсною обстановкою. Рішення виділеної проблеми і є мета дослідження. Завдання - це план вирішення досягнення мети.
4
Безпосередньо робота над науковим проект ом.В самій роботі потрібно описати докладніше проблему, розкрити сутність того ідеалу, до якого ви прагнете прийти завдяки реалізації проект а, а потім запропонувати реальні технологія та заходи, спрямовані на досягнення целі.Необходімо скласти фінансовий план реалізації наукового проект а, в якому вказати повну кошторис усіх витрат, у тому числі матеріальних засобів, будівель, споруд, транспорту, реклами, співробітників.
5
Підбиття підсумків та оформлення результатов.Не забудьте зробити висновки у вашому науковому проект е, вкажіть, яких результатів і в які терміни завдяки його реалізації вдасться добіться.Проект оформите на стандартній папері відповідно до правилами державного стандарту.
6
Презентація проект а.Для наочності необхідно зробити презентацію. Вона повинна складатися з 10-15 слайдів. Не перевантажуйте презентацію наукового проект а зайвими картинками й анімацією, тут все має бути тільки по суті.
Зверніть увагу
Ваша робота повинна бути повністю унікальна, для цього перевірте її спеціалізованою програмою на наявність запозичень. Якщо ви використовуєте при написанні наукового проекту цитати або переказуєте думки вчених своїми словами, то обов'язково оформляйте посилання на використану літературу.
Корисна порада
Науковий проект - це не просто вивчення і аналіз літератури по заданій темі. Ця пропозиція нових інноваційних рішень, спрямованих на вирішення проблеми.