Як порахувати оборотні кошти.

Оборотними коштами називається знаходяться в постійному русі сукупність фондів обігу та виробничих оборотних фондів. В такому випадку оборотні кошти покликані обслуговувати не тільки сферу виробництва, але і сферу обігу. При цьому оборотні виробничі фонди являють собою предмети праці, а фонди обігу покликані обслуговувати весь процес реалізації продукції.
Інструкція
1
Власні оборотні кошти є частиною обігових коштів, сформованих за рахунок власних джерел. При цьому оборотні кошти призначені для того, щоб фінансувати поточну діяльність підприємства. За відсутності чи нестачі власних оборотних коштів фірма звертається до позикових джерел. Тому для того, щоб порахувати оборотні кошти, спочатку необхідно знайти суму власних оборотних коштів.
2
В свою чергу суму власних оборотних коштів можна розрахувати як різницю між сумою джерел усіх власних коштів і величиною необоротних активів.
3
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами визначає частку оборотних активів організації, що фінансуються в результаті власних коштів підприємства. За формулою, щоб знайти даний коефіцієнт, необхідно розділити власні оборотні кошти на оборотні кошти.
4
Нормування оборотних коштів є основою раціонального використання господарських коштів компанії. Воно полягає в розробці певних обґрунтованих норм їх витрачання, необхідних для того, щоб створити постійні мінімальні запаси для безперебійної роботи предпріятія.Прі цьому за ступенем планування всі оборотні кошти можна підрозділити на нормовані (у виробничих запасах) і ненормовані (грошові кошти, здані роботи і відвантажені товари, всі види дебіторської заборгованості).
5
Існує метод прямого рахунку, який полягає в тому, що вважаються суми оборотних коштів для кожного конкретного виду товарно-матеріальних цінностей. Після цього вони складаються, і в підсумку визначається норматив по кожному окремому елементу нормованих оборотних коштів.
6
Таким чином оборотні кошти складаються з суми власних оборотних коштів і позикових коштів компанії.