Як розрахувати коефіцієнт попиту.

Коефіцієнт - це певний показник, виражений відносними величинами. Він може відображати швидкість розвитку якої-небудь дії, взаємозв'язок різних явищ, ступінь використання ресурсів і багато інших аспектів, які піддаються порівнянні та оцінці. Попит являє собою певні потреби, в чому б то не було, опосередковані та обмежені будь-якими факторами. Враховуючи викладене, коефіцієнт попиту як показник може застосовуватися в будь-якій сфері життя як матеріальної, так і нематеріальної.
Інструкція
1
Для того, щоб розрахувати коефіцієнт попиту необхідно знати який саме попит потрібно визначити, які чинники впливають на показники попиту і яке їх чисельне вираження. Також важливо знати і вміти застосовувати різні формули розрахунку коефіцієнта попиту .Первоначально необхідно визначити коефіцієнт якого попиту буде розраховуватися. Це може бути попит на товари і послуги, попит на грошові кошти, попит для розрахунку навантажень і багато, багато інших категорій.
2
Визначившись з видом попиту, необхідно встановити, які саме чинники і в якому розмірі впливають на визначення коефіцієнта попиту. Тут потрібно або моніторинг поточних процесів, що впливають на коефіцієнт попиту, або одержання вже відомих величин. Для отримання вже відомих величин існують різного роду довідники.
3
Для визначення ряду коефіцієнтів попиту досить скористатися вже розробленими і впровадженими в практичну сферу спеціальними таблицями, де наводяться фактори, що впливають на величину коефіцієнта і їх числове вираження. Таким чином, досить знати фактори, їх величини і подивитися який коефіцієнт відповідає цим даним.
4
У деяких випадках для розрахунку коефіцієнта попиту застосовуються спеціально розроблені формули, за якими і проводиться розрахунок. Тут вже без спеціальних знань фізики, математики та інших технічних наук не обійтися, тому краще довірити виробництво розрахунку фахівця вузької спрямованості.
5
Будь-які розрахункові операції потребують спеціальних знань, тому, якщо людина такими знаннями не володіє, то краще за самостійний розрахунок коефіцієнта попиту не братися. Особливо це стосується випадків, коли правильний розрахунок коефіцієнта попиту впливає на інші процеси. Наприклад, при розрахунку коефіцієнта попиту для навантаження, від правильності його визначення залежить дуже багато обставин і не тільки якості роботи обладнання, а й безпеки.
Чутливість ринку до зміни цін на товари, доходів споживачів та інших факторів ринкової кон'юнктури відбивається в показнику еластичності , яка характеризується спеціальним коефіцієнтом. Коефіцієнт еластичності попиту показує, наскільки в кількісному вираженні змінився обсяг попиту при зміні ринкового фактора на 1%.
Інструкція
1
Ви повинні враховувати, що існує кілька показників еластичності попиту . Коефіцієнт еластичності попиту за ціною відображає ступінь кількісного зміни попиту при збільшенні або зменшенні ціни на 1%. При цьому виділяють три варіанти еластичності . Нееластичний попит має місце у випадку, коли купується кількість товару збільшується меншими темпами, ніж зниження ціни. Еластичним вважається попит, коли зниження ціни на 1% веде до збільшення попиту більше, ніж на 1%. Якщо купується кількість товару зростає таким же темпами, якими відбувається падіння ціни, то має місце попит одиничної еластичності .
2
При аналізі еластичності ви можете розрахувати коефіцієнт еластичності попиту по доходу. Він визначається за аналогією з еластичністю попиту за ціною як ступінь кількісного зміни доходу споживачів на 1%. В силу того, що при збільшенні доходу можливість придбання товарів зростає, даний коефіцієнт має позитивну тенденцію. Якщо коефіцієнт еластичності попиту по доходу вкрай малий, то мова йде про товари першої необхідності; якщо ж навпаки, дуже великий - то про предмети розкоші.
3
Крім того, існує коефіцієнт перехресної еластичності . Він характеризує ступінь зміни попиту на один товар при зміні ціни на інший товар на 1%. Даний показник може приймати як позитивне, так і негативне значення. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності більше нуля, то аналізовані товари є взаємозамінними, наприклад, макарони і картоплю. При збільшенні ціна на картоплю попит на макаронні вироби зростає. Якщо цей коефіцієнт приймає від'ємне значення, то мають місце взаємодоповнюючі товари, наприклад, автомобіль і бензин. При зростанні цін на бензин попит на машини значно скорочується. Якщо коефіцієнт еластичності дорівнює нулю, то товари є незалежними один від одного, і зміна ціни на один товар ніяк не впливає на обсяг попиту на інший.