Як знайти масу речовини.

Масу речовини потрібно знайти в багатьох завданнях. Це можна зробити за допомогою спеціальних формул. Зазвичай в умові завдання присутній реакція, за допомогою якої знаходяться деякі величини.
Інструкція
1
При цьому в умові завдання обсязі і щільності обчислюйте масу наступним чином: m = V * p, де m - маса, V - об'єм, p - щільність.
2
В інших випадках розраховуйте масу так: m = n * M, де m - маса, n - кількість речовини, M - молярна маса. Молярну масу неважко підрахувати, для цього потрібно скласти всі атомні маси простих речовин, що входять до складу складного (атомні маси вказані в таблиці Д.І. Менделєєва по позначення елемента).
3
Висловлюйте значення маси з формули масової частки речовини: w = m (x) * 100%/m, де w - масова частка речовини, m (x) - маса речовини, m - маса розчину, в якому розчинено дане речовина. Щоб знайти масу речовини необхідно: m (x) = w * m/100%.
4
З формули виходу продукту обчислюйте потрібну вам масу: вихід продукту = mp (x) * 100%/m (x), де mp (x) - маса продукту x, отриманого в реальному процесі, m (x) - розрахована маса речовини x. Виводите: mp (x) = вихід продукту * m (x)/100% або m (x) = mp (x) * 100%/вихід продукту. При цьому в умові завдання виході продукту ця формула буде необхідна. Якщо вихід продукту не даний, то слід вважати, що він дорівнює 100%.
5
Якщо в умові присутній рівняння реакції, то вирішуйте задачу по ньому. Для цього спочатку складіть рівняння реакції, потім обчисліть з нього кількості речовини отриманого або витраченого для даної реакції і вже це кількість речовини підставте в потрібні формули. Наприклад, Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl. Відомо, що маса BaCl2 дорівнює 10,4 г, потрібно знайти масу NaCl. Розрахуйте кількість речовини хлориду барію: n = m/M. M (BaCl2) = 208 г/моль. n (BaCl2) = 10,4/208 = 0,05 моль. З рівняння реакції випливає, що з 1 благаючи BaCl2 утворилося 2 моль NaCl. Обчисліть яка кількість речовини утворюється з 0,05 моль BaCl2. n (NaCl) = 0,05 * 2/1 = 0,1 моль. У задачі ж було потрібно знайти масу хлориду натрію, знайдіть, попередньо розрахувавши молярну масу хлориду натрію. M (NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 г/моль. m (NaCl) = 0,1 * 58,5 = 5,85 м Завдання вирішена.
Зверніть увагу
Одиницями вимірювання маси можуть бути міліграми, грами, кілограми.